Bezoek aan warmtenetwerk Culemborg voor Warmtewet

5 september 2019

Warmtenetwerk ThermoBello in Culemborg kreeg op 30 augustus bezoek van medewerkers van de NVDE en BZK. In deze wijk worden bijna 200 woningen en bedrijfspanden al tien jaar voorzien van duurzame warmte. Doel van het bezoek was begrijpen hoe de kostenstructuur van een coöperatief warmtenet in elkaar zit en op welke manier de nieuwe Warmtewet hier op aan kan sluiten. De huidige tariefregulering voor warmte, met het Niet-Meer-Dan-Anders principe (met aardgas als referentie) heeft zijn beste tijd gehad. Een nieuwe tariefregulering moet zowel consumenten beschermen tegen hoge prijzen als ook voldoende mogelijkheden bieden voor een businesscase waarin de consumenten ook mede-eigenaar zijn van het warmtenet, zoals in Culemborg het geval is.

In Denemarken heeft een onafhankelijk managementbureau bijvoorbeeld als taak om de businesscases van de individuele warmtenetten door te lichten op o.a. haalbaarheid, exploitatiekosten en leveringszekerheid.
De warmte voor het netwerk in Culemborg is afkomstig van een drinkwaterstation van Vitens, dat pal naast de wijk ligt. De benodigde warmte wordt onttrokken aan het drinkwater en wordt met een warmtepomp opgewaardeerd naar ca 45 graden. Twee gasketels verzorgen de piekbelasting en kunnen draaien als de warmtepomp in onderhoud is.

Het is interessant om te kijken of het coöperatieve warmtenet in Culemborg een voorbeeld kan zijn voor andere buurtwarmtenetten. In de proeftuinen aardgasvrije wijken wordt in de wijk Paddenpoel (Groningen) ook een buurtwarmtenet gerealiseerd gebaseerd op Power-2-Heat.


Misschien ook interessant