ALV: speech Kees Vendrik en prioriteiten borgingsfase Klimaatakkoord

16 mei 2019

Kees Vendrik, oud-voorzitter elektriciteitstafel, hield een enthousiasmerend betoog tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVDE op 14 mei 2019. Hij schetste zijn hoop dat het door de akkoordaanpak, samen met zo veel mogelijk partijen uit de maatschappij, lukt om politiek leiderschap te ontwikkelen voor de energietransitie. Het Klimaatakkoord is nodig om eind van het jaar een Nederlands plan te hebben, op weg naar uitvoering van het Parijs-akkoord.
‘Het beste wat we kunnen hopen is dat dit Klimaatakkoord wordt aanvaard, met stoom en kokend water, desnoods op de laatste dag van juni. Dan ziet het er niet uit, maar het werkt toch.
Vendrik vindt het schakelen tussen de vraag aan elektriciteit (oa vanuit de industrie en mobiliteit) en het aanbod (vanuit wind- en zonne-energie) een belangrijke kans voor het Klimaatakkoord. Hij is blij met de betrokkenheid van de financiële sector en verwacht daar veel van. Vendrik bedankte de NVDE-leden en hun vertegenwoordigers Teun Bokhoven en Olof van der Gaag voor hun inzet. ‘U bent vertegenwoordigers van duurzaam Nederland, vaak al vele jaren. Als u er niet was geweest, was dit mislukt.’
De NVDE-leden bespraken aansluitend aan de ALV de prioriteiten voor de komende periode, waarin de uitvoering van het Klimaatakkoord centraal zal staan.

De commissie warmte wil naast het leveren van input op wetgeving en regelingen ook de praktijkkennis van NVDE-leden over de overgang naar aardgasvrije wijken inzetten. Gemeenten hebben hier, onder andere via het Expertisecentrum Warmte, behoefte aan.

De commissie Mobiliteit legt de focus op fiscale stimulering van elektrisch rijden, met de hand aan de kraan. Daarnaast zijn uitbreiding van de laadinfrastructuur en het verbeteren van de informatie aan consumenten van belang.

De commissie Duurzame Productie legt de focus op het bijdragen aan de Regionale Energiestrategieen en de netinfrastructuur. De uitwerking van de salderingsregeling en de SDE++ krijgen volop onze aandacht. Ook biomassa en hernieuwbare gassen zullen prioriteit krijgen.

De commissie Markt en Energiesysteem gaat focus leggen op de marktinrichting (flexibiliteit, opslag, CO2-markt, garanties van oorsprong), op dynamische netontwikkeling en toekomstbestendige tariefstructuur en op hernieuwbare gassen.

Tijdens de ALV zijn Frank Schoof, voorzitter Platform Geothermie en Bert den Ouden, Flexible Power Alliance, toegetreden tot het bestuur. De NVDE dankt Jaap Baarsma, Holland Solar, en Frans Rooijers, CE-Delft, voor hun grote inzet. De NVDE-leden waren te gast bij de Renovatiebeurs in de Brabanthallen, georganiseerd door 54events. Dank voor de gastvrijheid!


Misschien ook interessant