Alle vormen van financiering helpen verduurzamingsopgave voor woningeigenaren

21 juni 2022

Met het bestaande en voorgenomen beleid is verduurzamen aantrekkelijker dan ooit. Er ligt een mooi beleidsprogramma met een logische mix van stimuleren, subsidiëren, normeren en beprijzen. Een breed instrumentarium met diverse ‘smaken’ maakt het mogelijk om voor iedere bewoner verduurzamen mogelijk te maken, zoals (ook) mensen met een leenaversie. Gebouwgebonden financiering kan een goede aanvulling zijn. Bovendien past zo’n financieringsmodel in de huidige tijdsgeest. Buiten de verduurzamingssector is ‘product-as-a-service’ immers al heel normaal (denk maar aan de Swap fiets).

Gebouwgebonden financiering- en ontzorgingsoplossingen kunnen bestaande obstakels wegnemen en zijn voor zowel woningeigenaren als marktpartijen en overheden een aantrekkelijk instrument. Door de verduurzaming bijvoorbeeld in de vorm van een dienst te organiseren is het ook aantrekkelijk voor mensen die nog niet zo goed weten wat hun woonwensen op termijn zullen zijn.
Ook geeft het meer zekerheid, zonder dat ze zelf een grote investering hoeven te financieren. Voor marktpartijen betekent het dat ze hun aanbod anders kunnen organiseren en afstemmen op het beoogde eindbeeld voor de woning.
Voor deze en diverse andere alternatieven, blijken de juridische kaders niet toegesneden. In de oproep pleiten de provincies en gemeenten er voor om passende juridische duidelijkheid te creëren.

Deze oproep van provincies en gemeenten wordt mede ondersteund door Vereniging Eigen Huis, Consumentenbond, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Stroomversnelling, de Nederlandse Verwarmingsindustrie en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.

Oproep aan het kabinet – maak GGF ontzorgingsconcepten mogelijk
Ondersteuning oproep aan het kabinet – maak GGF ontzorgingsconcepten mogelijk

 


Misschien ook interessant