Afwijzen Stroom-wetgeving door Eerste Kamer mag niet leiden tot vertraging bij wind op zee

23 december 2015

EZ wordt gehouden aan snel parlementair besluit voor aanleg elektriciteitsnet op zee. 

Gisterenavond heeft de Eerste Kamer de wet STROOM met 1 stem verschil afgestemd na veel discussie over de splitsing van energiebedrijven. Los van dat onderwerp is de wet STROOM voornamelijk gericht op vernieuwing van de wetgeving rondom de energienetten die verduurzaming van het energiesysteem verder mogelijk maakt. Ook de inrichting van het elektriciteitsnet op zee wordt in deze wet geregeld. Voor de uitrol van windenergie op zee is de wet cruciaal. Het afwijzen van de wet is dus voor windenergie op zee zeer slecht nieuw. NVDE roept Minister Kamp en het Parlement op om snel hiervoor een oplossing te vinden. Deze week nog konden de partijen in het energieakkoord melden dat de doelen voor 2020 en 2023 in bereik zijn; met de vertraging die nu lijkt te ontstaan is dat weer onzeker.

Het tijdspad om Nederland te laten voldoen aan de doelstellingen voor duurzame energie, zoals afgesproken in het regeerakkoord, het Energieakkoord en de Europese Renewable Energy Directive is krap. Een belangrijk onderdeel voor het tijdig bereiken van de doelstelling is dat er snel moet worden gestart met de bouw van windenergieparken op zee. Er is twee jaar hard gewerkt om de wet- en regelgeving hierop voor te bereiden. In de wetgeving STROOM, die gisteren in de Senaat aan de orde was, wordt o.a. geregeld dat het elektriciteitsnet op zee kan worden aangelegd. Door de vertraging die nu ontstaat, komt de bouw van windparken op zee extra onder tijdsdruk te staan. Dat leidt tot onzekerheid bij potentiële investeerders.

NVDE, waarin alle belangrijke partijen die zich inzetten voor een duurzame energievoorziening zijn vertegenwoordigd, roept Minister Kamp op om samen met het parlement dit onderwerp, waarvoor een ruime parlementaire meerderheid bestaat, snel door de Tweede en de Eerste Kamer te loodsen.


Misschien ook interessant