Bezoek Koning Willem-Alexander aan energieprojecten op de Noordzee

26 augustus 2022

Zijne Majesteit de Koning bracht donderdag 25 augustus een werkbezoek aan diverse locaties op de Noordzee waar aan de toekomst van het energiesysteem wordt gewerkt, met wind, zon en groene waterstof. Olof van der Gaag, voorzitter van de NVDE was hierbij aanwezig.

Het bezoek gaf een zeer compleet beeld van de mogelijkheden en activiteiten voor de energietransitie op zee. Natuurlijk de bouw van windmolens (140 van 11 MW) en de bouw van een groot ‘stopcontact op zee’, TenneT’s transformatorplatformen van het Net op Zee project Hollandse Kust (zuid). De Noordzee is een groot cadeau van moeder natuur voor de Nederlandse energietransitie.

Daarnaast was er ook een bezoek aan twee innovatieve projecten: een offshore elektrolyser (Neptune Energy energy, 1 MW) die offshore groene waterstof produceert. En een offshore zonneproject (drijvende panelen, ook 1 MW) van Oceanië of energy. Beiden manieren om de kracht van wind op zee aan te vullen met manieren om ook energie te leveren wanneer het niet of minder waait.

Onderweg kwamen we ook een zeehond tegen. Dat was ook een symbool voor het belang van ecologische inpassing, liefst wil iedereen de natuur versterken met de activiteiten voor de energietransitie. Er werd ook gesproken over manieren om de geluidsoverlast te beperken, zelfs onder water. Zo wordt er tijdens het heien een ‘bubbeltjes gordijn’ rondom de paal gemaakt, die een flink deel van het geluid absorbeert.

Veel van de gesprekken ging over ecologie en over ‘systeemintegratie’, hoe zorg je nou dat het hele energiesysteem snel verduurzaamt en niet alleen het variabele deel in de bestaande elektriciteitsmix? Dus een balans tussen zon, wind, opslag en regelbare energie. Elektronen en moleculen, flexibele elektrificatie van industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving en glastuinbouw.

De koning is zeer geïnteresseerd en betrokken. Hij weet er behoorlijk veel van en heeft ook sterke interesse in zowel de techniek, de ecologie als in de nieuwe manieren van samenwerking, van bedrijfsleven, overheden en ngo’s. Het baanbrekende werk daar van oa Vattenfall en TenneT is indrukwekkend. Zij werken met vele partners op de Noordzee aan duurzame, betrouwbare, onafhankelijke en betaalbare energie, met veel oog voor ecologie en in sterke samenwerking met de overheid.
Al met al een dag die optimistisch maakte met een sterk gevoel aan boord van ‘hoe kan het wel’. We hebben nog veel werk te verzetten maar dit zijn ontwikkelingen die optimistisch stemmen!


Misschien ook interessant

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?