NVDE Position Papers Duurzame Mobiliteit

Aanpassingen fiscaal regime

In het regeerakkoord heeft het kabinet de ambitie neergelegd dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Dat betekent dat het aantal verkopen van elektrische auto’s elk jaar met 35% zullen moeten gaan groeien. In dit stuk doet NVDE 9 voorstellen om via aanpassingen aan het fiscale regime deze groei te bewerkstelligen.
NVDE _Position Paper Mob_Aanpassingen fiscaal regime april 2018

Laadinfrastructuur

De ervaring leert dat mensen alleen maar overtuigd zijn elektrisch te gaan rijden als ze hun auto gemakkelijk kunnen opladen: zowel thuis, op het werk als onderweg. Dit paper beschrijft hoe Nederland de blokkades kan wegnemen voor de verschillende vormen van laden, en daarmee de infrastructuur mee te laten groeien met het aantal elektrische auto’s.
NVDE _Position Paper Mob_Laadinfrastructuur april 2018

Artikel delen?