Samen sterk voor
duurzame energie

Samen sterk voor
duurzame energie

Samen sterk voor
duurzame energie

Samen sterk voor
duurzame energie

De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. Met deelnemers vanuit al deze invalshoeken wil de NVDE  het proces van energietransitie met kracht, inspiratie en veel enthousiasme versnellen.

meer over NVDE


Laatste nieuws

Teun Bokhoven bij BNR Duurzaam

Volg deze link om het interview van onze voorzitter Teun Bokhoven bij BNR Duurzaam d.d. 25 mei 2016. http://www.bnr.nl/player/audio/10043705/10303970 (vanaf 3.25).

Lees meer

CBS-cijfers teleurstellend, nu vast houden aan Energieakkoord

Vandaag publiceerde het CBS cijfers over het verbruik van hernieuwbare energie in Nederland. In 2015 is dit gestegen van 5,5% naar 5,8%. Dit komt vooral door een toename van windenergie, zonne-energie en bodemenergie. NVDE is teleurgesteld dat de groei van hernieuwbare energie het afgelopen jaar beperkt is gebleven. In het Energieakkoord zijn sinds eind 2013 […]

Lees meer

Bio-energie- Ken uw feiten

Ambtenaren die zich bezighouden met vergunningverlening, toezicht en handhaving van duurzame energieprojecten zullen in de nabije toekomst gebruik kunnen maken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit systeem helpt om processen in de leefomgeving van Nederland eenvoudiger en beter te maken. Maar hoe accuraat is de informatie over zaken als bio-energie, wind, zon en smart […]

Lees meer

Onze leden

NVDE bundelt grote en kleine brancheorganisaties en individuele bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie vanuit de volledige keten. De deelnemende brancheorganisaties blijven bestaan met hun eigen leden en brengen een deel en soms zelfs de volledige organisatie onder bij de NVDE.
Meer weten?