Samen sterk voor
duurzame energie

Samen sterk voor
duurzame energie

Samen sterk voor
duurzame energie

Samen sterk voor
duurzame energie

De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. Met deelnemers vanuit al deze invalshoeken wil de NVDE  het proces van energietransitie met kracht, inspiratie en veel enthousiasme versnellen.

meer over NVDE


Laatste nieuws

 

Energieakkoord succesvol maar niet voldoende, blijkt uit NEV 2017

Elke beschikbare euro nodig voor duurzame energie Doelen Energieakkoord: gemengd beeld De Nationale Energieverkenning 2017 laat zien dat het Energieakkoord heeft gezorgd voor een belangrijke groei van duurzame energie in Nederland: van 4% in 2013 naar 17,3% in 2023. Daar kunnen alle deelnemers trots op zijn. Tegelijkertijd dreigt het doel van 14% in 2020 onhaalbaar […]

Lees meer
 

NVDE: Ambities regeerakkoord goed, uitwerking beduidend minder goed

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie kijkt ernaar uit om samen met het nieuwe kabinet de energietransitie te versnellen. De klimaat- en energieparagraaf van het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” biedt hier enkele aanknopingspunten voor, maar ook zorgpunten. Met de doelstelling van het kabinet van 49% CO2-reductie in 2030 kunnen we een grote stap maken richting […]

Lees meer
 

Neem ook deel aan DuurzameWarmte.nl

Www.duurzamewarmte.nl zal dit najaar een onderdeel worden van de campagne ‘Energiebesparen Doe Je Nu’ van de Rijksoverheid. Deze campagne van de ministeries van BZK en EZ  over energiebesparing wordt verbreed naar duurzame warmte (ISDE-technieken). Er zullen daardoor meer mensen de site over duurzame warmte bezoeken en daarmee zal de bekendheid en de verkoop van duurzame […]

Lees meer
Twitter: nvde
Evenementen

Biomassavergassing voor duurzame energie en chemie

18 oktober 2017, Alkmaar

Het nationaal expertisecentrum InVesta in Alkmaar is dé plek voor het demonstreren van nieuwe technieken in de keten van biomassa naar groen gas, brandstoffen en chemie. Tijdens het congres bespreken we graag met u de mogelijkheden rond InVesta en het gezamenlijk opzetten van een R&D programma. Interessante sprekers uit de industrie zullen u alles vertellen over de laatste innovaties en onderzoeksprogramma’s. In workshops krijgt u vervolgens de kans dieper in te gaan op inhoudelijke thema’s.

organisator: InVesta en Ontwikkelingsbedrijf NHN

Bekijk de website

Energie Zone Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV)

24, 25 en 26 oktober, Hardenberg

Ruim 17.000 agrariërs komen op 24, 25 en 26 oktober naar de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij in Hardenberg. De NVDE werkt samen met dit toonaangevende agrarische platform.

De Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) in Hardenberg ondersteunen agrariërs om hun bedrijf op het gebied van duurzame energie toekomstbestendig te maken. Daarvoor is het onderdeel ‘Energie Zone: van bron naar vermogen’ tijdens de landbouwdagen. De bezoekende agrariërs komen uit zowel Noord-, Oost- en Midden-Nederland als de Duitse grensgebieden (25 procent).

Deelnemende bedrijven aan de Energie Zone zijn afkomstig uit de hele keten. In het verlengde hiervan biedt de organisatie kennissessies aan. De organisatie biedt ruimte voor informatieve lezingen op het gebied van o.a. zonne-, wind-, water- en bio-energie en aardwarmte.

 

Bekijk de website

Sunday NL

8 november, Bussum

Het evenement staat net als andere jaren in het teken van de ontmoeting tussen onderzoek en praktijk. De Sunday is al jaren dé plek waar de gehele Nederlandse solar community elkaar treft!

“Hét jaarlijkse zonne-energiecongres van Nederland waar onderzoek en praktijk elkaar ontmoeten”

De Sunday biedt u de unieke kans om in één dag geïnformeerd te worden over de status en ontwikkelingen op het gebied van wetenschap naar pv-materialen en processen, innovaties in zonne-energiesystemen, financiering van zonne-energiesystemen en innovatie, wet- en regelgeving, marktontwikkeling en praktijkervaringen.

Bekijk de website

Congres energietransitie en geothermie

donderdag 9 november, 's-Gravenzande

De gemeente Westland organiseert  in samenwerking met het Platform Geothermie en Greenport Westland/Oostland voor de 3e keer een congres over duurzame energie, met daarbij speciale aandacht voor aardwarmte.

Het congres is bedoeld voor ondernemers in de glastuinbouw en andere belangstellenden die direct of indirect in geothermie en energietransitie geïnteresseerd zijn. Tijdens de bijeenkomst komen onderwerpen aan de orde zoals beleid, techniek, financiering, uitvoering en ontwikkelingen op het gebied van aardwarmte in binnen- én buitenland. Er wordt gekeken naar al lopende projecten en de lessen die daaruit geleerd zijn.

Bekijk de website
>> naar alle evenementen

Samen werken wij aan

Onze leden

NVDE bundelt grote en kleine brancheorganisaties en individuele bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie vanuit de volledige keten. De deelnemende brancheorganisaties blijven bestaan met hun eigen leden en brengen een deel en soms zelfs de volledige organisatie onder bij de NVDE.
Meer weten?