Samen sterk voor
duurzame energie

Samen sterk voor
duurzame energie

De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten voor hernieuwbare energie bij meer dan duizend aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van circa € 17 miljard en meer dan 60.000 werknemers. Meer over de NVDE

 

CO2-belasting in Nederland lager dan in veel omringende landen

Er zitten flinke verschillen in de CO2-belasting die Europese landen hebben ingevoerd. In Nederland is de belasting op de uitstoot van CO2 relatief laag. De NVDE maakte een kaartje met de directe CO2-belasting, ingevoerd en officieel aangekondigd, in Europese landen.

Olof van der Gaag, directeur NVDE, pleitte al eerder voor een ‘toekomsttientje’: als de industrie tien euro per ton CO2 betaalt, levert dat een half miljard op en is het redelijk om de overheid te vragen dit bedrag te matchen.

Een voorspelbare, stapsgewijze invoering van een nationale CO2-prijs geeft bedrijven duidelijkheid, zegt hoofddocent economie Steven Poelhekke van de Vrije Universiteit in de op 15 november verschenen pre-adviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde.

Lees meer
 

Minister Eric Wiebes: “Ik blijf zeuren over het verlagen van de kosten.”

“Zo laag mogelijke kosten voor de samenleving zijn een absolute voorwaarde voor een succesvol Klimaatakkoord,” zegt Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat. In dit interview met de NVDE belooft hij “eindeloos te blijven zeuren” over kostenverlaging. Hij waardeert de inzet van de NVDE hiervoor. “Dankzij de NVDE zitten er bedrijven aan tafel die […]

Lees meer
 

Tempo woningisolatie moet omhoog voor aardgasvrije wijken

Er is in Nederland veel discussie over de kosten van het Klimaatakkoord, maar we kunnen snel meters maken zonder dat we daar spijt van krijgen. Namelijk met een relatief aantrekkelijke maatregel: isolatie. Er is wel een gedegen plan nodig om het isoleren van onze woningen te versnellen. Dat moet én kan, vindt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Bestaande woningen moeten geïsoleerd worden, voordat ze duurzaam verwarmd kunnen worden, zonder aardgas.

Lees meer
Twitter: nvde
Evenementen

NEN: Nieuwe bepalingsmethode energieprestatie gebouwen

Op 20 november organiseert NEN met medewerking van het ministerie van BZK het ‘Congres Energieprestatie 2.0: De nieuwe bepalingsmethode energieprestatie gebouwen’. Tijdens dit congres staat de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 centraal.

Bekijk de website

ECN Webinars ‘Hoe maken we Nederland aardgasvrij?’

Webinar, 22 november 2018, 15:00 uur

22 november 15.00u: Meer duurzame energie, minder subsidie: Aardwarmte, seizoensopslag en warmtenetten

Bekijk de website

Masterclass: Van het gas af… Hoe dan?

donderdag 22 en vrijdag 23 november 2018

Nederland moet ‘van het gas af’. Het klimaatakkoord richt zich op het terugdringen van de CO2-uitstoot en werkt toe naar een aardgasvrije samenleving. In het najaar van 2018 zal blijken hoe dit streven gerealiseerd moet worden.

Bekijk de website

Meeting voor startup-leden NVDE over Klimaatakkoord

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) organiseert op 27 november een meeting voor startup-leden over het Klimaatakkoord. Aanmelden als lid en inschrijven voor de meeting van 27 november via communicatie@nvde.nl.

>> naar alle evenementen

Samen werken wij aan

Onze leden

NVDE bundelt grote en kleine brancheorganisaties en individuele bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie vanuit de volledige keten. De deelnemende brancheorganisaties blijven bestaan met hun eigen leden en brengen een deel en soms zelfs de volledige organisatie onder bij de NVDE.
Meer weten?