Samen sterk voor
duurzame energie

Samen sterk voor
duurzame energie

Samen sterk voor
duurzame energie

Samen sterk voor
duurzame energie

De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. Met deelnemers vanuit al deze invalshoeken wil de NVDE  het proces van energietransitie met kracht, inspiratie en veel enthousiasme versnellen.

meer over NVDE


Laatste nieuws

 

Subsidies Urban Energy voor de gebouwde omgeving

Bent u bezig met onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving? Dan kunt zich aanmelden vanaf 3 april aanmelden voor de Subsidie Urban Energy van de Topsector Energie.

Lees meer
 

Nieuw initiatief om energietransitie te versnellen: de Nationale Energiecommissie

In 2030 Nederland 100% fossielvrij. Dat is wat een nieuw initiatief voor ogen heeft. De Nationale Energiecommissie bestaat uit betrokken burgers, instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties en wil kennis, ervaring en kracht inzetten om dit doel te bereiken.

Lees meer
 

Nieuw ontwerp ACM over meerdere leveranciers op één aansluiting

Consumenten en bedrijven kunnen vanaf 2018 meerdere elektriciteitsleveranciers tegelijk op een aansluiting contracteren. Dat blijkt uit het ontwerpbesluit ‘Meerdere leveranciers op een aansluiting’ dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft gepubliceerd. De ACM biedt gelegenheid tot indienen van een zienswijze hierop.

Lees meer
Twitter: nvde
Evenementen

NRC-live serie energietransitie – Tech als disruptor

Dinsdag 21 maart 19.30 - 21.30, Rotterdam

100% duurzame energie. Kan dat met de huidige technologie? Technologisch lijkt de energietransitie al mogelijk, maar wat staat de doorbraak in de weg? Op 21 maart staat de rol van tech in de energietransitie centraal: welke innovaties kunnen zorgen voor een radicaal nieuw energiesysteem en wat zijn de uitdagingen? Hoor ook hoe je tech-innovaties schaalbaar maakt en succesvol implementeert in jouw organisatie.

Bekijk de website

Business Meeting en 2nd National Info Day Bioenergy4Business

woensdag 22 maart, Baarn

De middag staat in het teken van de inzet van vaste biomassa voor de warmtevraag in de industrieen de gebouwde omgeving. Het Energierapport ‘Transitie naar duurzaam’ van het Kabinet benoemt het belang van biomassa voor de verduurzaming van de warmtevraag. De daarop volgende Energieagenda ‘Naar een CO₂-arme energievoorziening’ noemt de inzet van biomassa in productieprocessen in combinatie met afvang van CO₂ voor het realiseren van een negatieve CO₂-uitstoot. Die zal noodzakelijk zijn om te voldoen aan de internationaal overeengekomen strenge CO₂-reductiedoelstelling (het Parijs-akkoord).

Deze middag wordt georganiseerd door RVO en het Platform Bio-Energie (PBE). Een middag met veel gelegenheid tot netwerken, kennis-deling en discussie.

Bekijk de website

Vakbeurs Solar Solutions

22 en 23 maart, Haarlemmermeer

Solar Solutions is de vakbeurs voor installateurs die bezig zijn met nieuwe en innovatieve duurzame technieken. In 2017 is de beurs nog groter, onder andere door mee aandacht voor duurzame warmtetechnieken -ketels, collectoren, warmtepompen, boilers enz.
Solar Solutions werkt nauw samen met Holland Solar, UNETO-VNI, KvINL, Sterkin en Dutch Heat Pump Association (DHPA).

Bekijk de website

NRC-live serie energietransitie – Sustainable Finance

Dinsdag 18 april 19.30 - 21.30, Rotterdam

Voor het eerst zetten in Nederland veel grote financiële instellingen zich in voor duurzaamheid. Een belangrijk initiatief met veel kansen voor Nederlandse bedrijven en voor het versnellen van de energietransitie. Maar ook met de nodige dilemma’s en praktische problemen: hoe krijgen we vraag en aanbod bij elkaar en hoe meet je duurzaamheid van de beleggingsportefeuille? Praat mee op 18 april over hoe we duurzaam beleggen de norm kunnen maken en wat de impact is van desinvesteringen uit fossiel op de financiële sector.

Bekijk de website
>> naar alle evenementen

Samen werken wij aan

Onze leden

NVDE bundelt grote en kleine brancheorganisaties en individuele bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie vanuit de volledige keten. De deelnemende brancheorganisaties blijven bestaan met hun eigen leden en brengen een deel en soms zelfs de volledige organisatie onder bij de NVDE.
Meer weten?