Samen sterk voor
duurzame energie

Samen sterk voor
duurzame energie

De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten voor hernieuwbare energie bij meer dan 1500 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van circa € 17 miljard en meer dan 60.000 werknemers. Meer over de NVDE

 

Matthijs Sienot, D66: Bedrijven gaan door CO2-heffing hier vergroenen

Het Klimaatakkoord gaat de doelen halen, iedereen kan meedoen, en de grote vervuilers gaan betalen. Dat zijn de drie criteria waar Matthijs Sienot, D66-Kamerlid, het Klimaatakkoord op toetst. De CO2-heffing moet daarbij zo worden ingericht dat bedrijven hier gaan vergroenen en niet elders vervuilen. Ook voor burgers heeft Sienot een aantrekkelijke belofte: “je gaat comfortabeler […]

Lees meer
 

Een goed Klimaatakkoord is een inkoppertje

Goed klimaatbeleid en een schone, innovatieve industrie levert Nederland concurrentievoordeel, welvaart en banen op. Want het fossiele tijdperk maakt plaats voor een nieuw tijdperk waarin duurzame bedrijven kansen krijgen die banen opleveren. Die kansen moeten dan wel worden gegrepen. Dat maken cartoons die vanaf vandaag in landelijke dagbladen te zien zijn duidelijk. De Nederlandse Vereniging […]

Lees meer
 

Hoorzitting mobiliteit in Tweede Kamer

‘In 2021 zullen er 44 elektrische auto’s op de markt zijn onder de  50.000 euro met een gemiddelde range van 300 kilometer. De gemiddelde prijs bedraagt minder dan 35.000 euro.’  Olof van der Gaag, directeur NVDE, vertelde de Kamerleden tijdens de hoorzitting mobiliteit op 17 april dat het snel de goede kant op gaat met […]

Lees meer
Twitter: nvde
Evenementen

RVO Bijeenkomst Leidraad voor gemeenten

Alle wijken moeten in 2050 van het aardgas af zijn. Stelt u zich als gemeente ook de vraag: hoe pakken we dit aan? Het Rijk ontwikkelde een Leidraad die u hierbij gaat helpen. Op donderdagmiddag 25 april hoort u daarover alles op een informatiebijeenkomst in Zwolle.

Bekijk de website

KVGN symposium: Energietransitie is een werkwoord

6 mei, 14.30 uur, Beatrix theater in Utrecht.

KVGN, de belangenbehartiger van de Nederlandse gassector, werkt actief aan de transitie binnen de gassector, vanuit een samenwerking tussen EBN, Gasunie, Gasterra, NOGEPA en Shell/NAM. In dit programma staan 5 thema’s van het Klimaatakkoord centraal die een belangrijke rol spelen in deze transitie: groen gas, waterstof, CO2 opslag, aardwarmte en systeemintegratie.

Bekijk de website

Circulair Congres – Nederland Broeit: 49%?

Over 11 jaar moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% zijn gedaald. Grote vraag: (hoe) gaan we dat halen? En hoe kan biomassa daar een bijdrage aan leveren? Dagvoorzitter Remco de Boer (onder andere FD) leidt u door het werkveld. Olof van der Gaag, directeur NVDE spreekt ook op het congres

Bekijk de website

Algemene Ledenvergadering NVDE

dinsdagmiddag 14 mei 2019, Den Bosch

De ALV zal plaatsvinden tijdens de Renovatiebeurs in de Brabanthallen in Den Bosch. Leden van NVDE zullen een uitnodiging en het programma ontvangen.

>> naar alle evenementen

Samen werken wij aan

Onze leden

NVDE bundelt grote en kleine brancheorganisaties en individuele bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie vanuit de volledige keten. De deelnemende brancheorganisaties blijven bestaan met hun eigen leden en brengen een deel en soms zelfs de volledige organisatie onder bij de NVDE.
Meer weten?