De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten voor hernieuwbare energie bij meer dan duizend aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van circa € 17 miljard en meer dan 60.000 werknemers.

meer over NVDE


Laatste nieuws

 

Terugleversubsidie is goed voor blijvende groei zonnestroom

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is blij dat minister Wiebes de salderingsregeling definitief wil vervangen door een terugleversubsidie. Dat is de beste optie. De NVDE heeft een jaar geleden samen met onder andere de zonnestroomsector bijgedragen aan het uitwerken van deze opvolger van de populaire salderingsregeling. Het is goed dat minister Wiebes nu bevestigt […]

Lees meer
 

Lot van Hooijdonk: “De bewoners van de eerste aardgasvrije wijken mogen niet de sjaak worden”

“Er gaat veel gebeuren de komende drie jaar. Ik verwacht dat we in 2021 al een goed beeld hebben van de aanpak per wijk,” zegt Lot van Hooijdonk, wethouder in Utrecht. Van Hooijdonk zit namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan tafel bij het Klimaatakkoord. Ze bepleit een IKEA-achtige aanpak van duurzame renovatie: een combinatie […]

Lees meer
 

Minister Wiebes stuurt brief over voortgang Klimaatakkoord

Minister Wiebes (EZK) stuurde de Tweede Kamer een brief over de voortgang van het Klimaatakkoord. In de brief schetst Minister Wiebes een beeld van het verloop van de gesprekken aan de vijf sectortafels en hij bechrijft de aanpak die gevolgd wordt met de verschillende dwarsdoorsnijdende thema’s. Ook gaat hij in op de verschillende acties die […]

Lees meer
Twitter: nvde
Evenementen

Energeia Energy Day 2018

Op donderdag 21 juni 2018 is Energeia Energy Day 2018. Dit jaarlijkse event voor energieprofessionals wordt georganiseerd door Energeia en FD/BNR Networks en staat onder leiding van dagvoorzitter Roelof Hemmen.

Bekijk de website

NRC Live energieserie, Duurzaam vervoer

Het elektrische voertuig als missing link
In China loopt de omslag naar elektrisch vervoer wereldwijd het snelst. Wat kunnen we daarvan leren? En hoe helpen elektrische auto’s en bussen in Nederland nu al om productie en verbruikspieken van elektriciteit op te vangen? Laat je op deze avond verbazen door de verhalen van Chinese en Nederlandse vormgevers van nieuwe vervoersnetwerken en stem mee op de winnaar van de pitchwedstrijd.

Bekijk de website

WindEnergy Hamburg

25 september 2018 t/m 28 september 2018

WindEnergy Hamburg is dé toonaangevende beurs die als onderdeel van de Global Wind Summit, samenvalt met de WindEurope Conference. Met 1400 exposerende bedrijven, een verwacht bezoekersaantal van meer dan 35.000 en 500 presentaties tijdens de conferentie, is dit evenement onmisbaar voor iedereen die deel wil uitmaken van de toekomst van de wereldwijde windindustrie – op land en op zee. In Hamburg vindt u het grootste platform ter wereld waar de internationale windindustrie elkaar treft voor zaken, netwerken en het delen van informatie.

Bekijk de website
>> naar alle evenementen

Samen werken wij aan

Onze leden

NVDE bundelt grote en kleine brancheorganisaties en individuele bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie vanuit de volledige keten. De deelnemende brancheorganisaties blijven bestaan met hun eigen leden en brengen een deel en soms zelfs de volledige organisatie onder bij de NVDE.
Meer weten?