De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. Met deelnemers vanuit al deze invalshoeken wil de NVDE  het proces van energietransitie met kracht, inspiratie en veel enthousiasme versnellen.

meer over NVDE


Laatste nieuws

 

NVDE blij met start Klimaatakkoord

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is blij met het startschot dat minister Wiebes vanmiddag gaf voor het Klimaatakkoord. Hij stuurde namens de ministeries van EZK, BZK, I&W en LNV een brief naar de Kamer over het proces dat gaat leiden tot het Klimaatakkoord. De NVDE vindt de brief een krachtige basis om een klimaatakkoord […]

Lees meer
 

Dilan Yeşilgöz, VVD: “De ondernemende kracht voor de energietransitie zit in het DNA van dit land.”

Sinds november 2017 is Dilan Yeşilgöz woordvoerder energie en klimaat van de VVD in de Tweede Kamer. Ze is onder de indruk van de dynamiek in de sector. “Als VVD-er zeg ik: dit is een te belangrijk onderwerp om aan links over te laten. Wij willen een goed leven, ook voor komende generaties.” Ze ziet […]

Lees meer
 

Ethiek in energietransitie: geld, banen en zeggenschap

Ethiek in de energietransitie staat volop in de belangstelling. Kerngedachte is dat de energietransitie van iedereen is. Het gaat om drie onderwerpen: financiering van maatregelen, ook voor mensen met een kleine beurs; verschuivingen in werkgelegenheid en het betrekken van omwonenden. De NVDE organiseerde op 14 februari 2018 in samenwerking met Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) een […]

Lees meer
Twitter: nvde
Evenementen

POM Lagerhuis Bijeenkomst Manifest ‘De veranderopgave voor omgevingsmanagement’

De bijeenkomst bij Infram B.V. staat in teken van het vraagstuk: “Wat gaat de nieuwe Omgevingswet betekenen voor het vak omgevingsmanagement en de rol van omgevingsmanager?”

Tijdens de bijeenkomst wordt in 5 rondes over 5 stellingen gedebatteerd. Vijf deelnemers wordt gevraagd een inleidende pitch te geven op de stelling. De uitkomsten uit de 5 discussierondes wordt door een speciale tekenaar visueel genotuleerd. Deze tekenaar maakt hiervan het omgevingsmanifest: ‘De veranderopgave voor omgevingsmanagement’. Het Manifest wordt later dit jaar door het POM aangereikt aan het programma ‘Eenvoudig Beter’ en het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’.

Bekijk de website

Kennisagenda Aardwarmte

De Kennisagenda Aardwarmte is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LTO Glaskracht Nederland en het programma Kas als Energiebron.

Bekijk de website

NRC Live Energieserie, De Grote Aftrap

Inspiratie aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen
Wat kunnen overheid en bedrijfsleven nu al doen om de energietransitie in de stad in een stroomversnelling te krijgen? Welke stappen hebben de meeste impact? Hoor hoe je aan grote doelen kunt werken zonder hier helemaal gek van te worden, discussieer mee met sleutelspelers in de energietransitie en maak kennis met de factcheckers van NRC. Olof van der Gaag is een van de sprekers deze avond.

Bekijk de website

NRC Live Energieserie, De energieproducerende wijk

Van utopie tot maakbaar ontwerp
Hoe ziet de energieproducerende wijk eruit? Kunnen we de belofte van het slimme net inlossen? En wat hebben nieuwe, duurzame energieproducenten nodig om hun impact te vergroten? Krijg inspiratie uit de architectuur en technologie, hoor de ervaringen van “prosumenten” en denk mee over mogelijke nieuwe samenwerkingen.

Bekijk de website
>> naar alle evenementen

Samen werken wij aan

Onze leden

NVDE bundelt grote en kleine brancheorganisaties en individuele bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie vanuit de volledige keten. De deelnemende brancheorganisaties blijven bestaan met hun eigen leden en brengen een deel en soms zelfs de volledige organisatie onder bij de NVDE.
Meer weten?