Samen sterk voor
duurzame energie

Samen sterk voor
duurzame energie

Samen sterk voor
duurzame energie

Samen sterk voor
duurzame energie

De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. Met deelnemers vanuit al deze invalshoeken wil de NVDE  het proces van energietransitie met kracht, inspiratie en veel enthousiasme versnellen.

meer over NVDE


Laatste nieuws

 

Slimme meter als aanleiding voor meer energiebesparing

Sinds vandaag kunnen installatie- en bouwbedrijven en aanbieders van duurzame energieopwekking, zoals zonnepanelen en warmtepompen, gebruik maken van de toolbox ‘Slim energie besparen’. Deze bevat communicatiemiddelen die hen helpen om aan te haken bij de uitrol van de slimme meter. De toolbox is ontwikkeld door de Werkgroep ‘lokale marktplaats’ van het Convenant Energiebesparing gebouwde omgeving. […]

Lees meer
 

NVDE over SDE+: consistent beleid nodig voor groei duurzame energie

Vandaag publiceerde minister Wiebes de Kamerbrief over de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor 2018 en verder. De SDE+ regeling zorgt ervoor dat we van 6% duurzame opgewekte energie nu, naar ruim 16% gaan in 2023. En dat tegen steeds lager kosten. NVDE zou deze trend graag voortzetten. De NVDE vindt het onverstandig dat de minister […]

Lees meer
 

Rob Jetten, D66: “Dit is het groenste regeerakkoord ooit.”

“We gaan het fossiele tijdperk achter ons laten,” zegt Rob Jetten, die sinds enkele weken de energiewoordvoerder van D66 in de Tweede Kamer is. Hij schetst de mogelijkheden om de 55 procent CO2-reductie in 2030 uit het regeerakkoord te halen. “Bijna elke technologische oplossing is er al. Marktpartijen zitten te wachten om die technieken grootschalig […]

Lees meer
Twitter: nvde
Evenementen

PBL Conferentie over handreiking voor gebruiken van scenario’s

woensdag 13 december, Den Haag

Wat voor verschil maakt het of je scenario’s gebruikt voor beleidsvisies, transities of maatschappelijke kosten-batenanalyses? Waarom is het vaak zo lastig en zelfs irritant om scenario’s te gebruiken? Hoe kun je desondanks optimaal gebruik maken van scenario’s?
Tijdens de conferentie presenteert het PBL de handreiking voor het gebruiken van scenario’s. Dit is een aanvulling op de handreiking voor het maken van scenario’s die het planbureau enkele jaren geleden heeft uitgebracht. Er is veel ruimte voor discussie en het uitwisselen van ervaringen over de praktijk van scenario’s gebruiken.

Bekijk de website

Kerngroepbijeenkomst Jong Leefomgeving – Omgevingswet in de praktijk!

woensdag 13 december

Het thema van de vierde en laatste kerngroepbijeenkomst van 2017 is ‘Omgevingswet in de praktijk!’. Centraal staan verhalen over en ervaringen met de Omgevingswet vanuit Netwerk Jong Leefomgeving zelf. De kerngroepbijeenkomst is ‘open’, dat wil zeggen dat iedereen welkom is om aan te sluiten (kerngroepleden en niet-kerngroepleden). We sluiten de middag af met een ‘eindejaars’-borrel!

Bekijk de website

Nederlands Congres Warmtepompen 2017

donderdag 14 december, Veenendaal

We staan aan het begin van een interessante en dynamische periode waarin de transitie naar duurzame energie realiteit wordt. Op sommige plaatsen wordt er al voortvarend werk van gemaakt. Zo kondigen gemeenten aan dat ze op termijn ‘aardgasvrij’ worden, en worden steeds meer nieuwbouwwijken niet meer op het gasnetwerk aangesloten.
Toonaangevende sprekers delen hun kennis en wisselen informatie uit over uiteenlopende onderwerpen, zoals financieringsmogelijkheden van warmtepompinstallaties, veranderingen in wet- en regelgeving en het belang van integrale bouwprojecten.

Bekijk de website

Het EZK Evenement: Partners in Energie-uitdagingen

maandag 29 januari, Barneveld

Dit is hét evenement voor bedrijven die bezig zijn met energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Honderden bedrijven doen op deze dag inspiratie en kennis op hoe zij nu en in de toekomst kunnen investeren in duurzame energiemaatregelen. U komt toch ook? Energiebesparing en duurzame opwekking levert u kostenbesparingen op en maakt u onderdeel van de oplossing. Zo maken wij Nederland samen klaar voor de energievoorzieningen van de 21e eeuw.

Bekijk de website
>> naar alle evenementen

Samen werken wij aan

Onze leden

NVDE bundelt grote en kleine brancheorganisaties en individuele bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie vanuit de volledige keten. De deelnemende brancheorganisaties blijven bestaan met hun eigen leden en brengen een deel en soms zelfs de volledige organisatie onder bij de NVDE.
Meer weten?