Samen sterk voor
duurzame energie

Samen sterk voor
duurzame energie

Samen sterk voor
duurzame energie

Samen sterk voor
duurzame energie

De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. Met deelnemers vanuit al deze invalshoeken wil de NVDE  het proces van energietransitie met kracht, inspiratie en veel enthousiasme versnellen.

meer over NVDE


Laatste nieuws

 

Rijk organiseert marktconsultatie voor inkoop groene stroom

Namens alle ministeries organiseert het Rijksvastgoedbedrijf een marktconsultatie om de aanbesteding van de inkoop van groene stroom voor te bereiden. Die aanbesteding gaat over de inkoop van stroom van 2018 tot en met 2021. Dat maakte het Rijk vorige week bekend. Uit de consultatie moet blijken of de markt de gevraagde hoeveelheid groene stroom kan […]

Lees meer
 

Opiniestuk in FD: ‘Laat energietransitie de basis zijn voor nieuwe coalitie’

Deze zomer bereiden politici zich voor op de verkiezingscampagnes en de vorming van een nieuwe regering. Twee partijen waren lang voldoende voor een solide meerderheid. In de huidige peilingen zijn daar (zonder de PVV) vijf partijen voor nodig. In de jaren ’90 waren er links van GroenLinks twee zetels en rechts van de VVD één. […]

Lees meer
 

Meerdere tussendoelen bieden grotere kans op halen doelstellingen 2050

Op 18 juli verscheen het rapport Opties voor energie- en klimaatbeleid van het Planbureau voor de Leefomgeving. In dit rapport schetst het PBL verschillende beleidsopties, waarmee het kansrijk wordt om in 2050 ten minste 80% emissiereductie te realiseren. In het rapport wordt onder andere een enkele CO2-doelstelling afgezet tegen meerdere beleidsdoelstellingen, zoals een doelstelling voor […]

Lees meer
Twitter: nvde
Evenementen

Springtij Forum

22 t/m 24 september

Driedaags zakelijk duurzaamheidscongres op Terschelling. Het thema van dit jaar is Exploring and Transforming. NVDE is partner van het evenement.

Bekijk de website

Internationale matchmaking tijdens WindEnergy Hamburg

29-30 september 2016

Zoekt u (internationale) samenwerkingspartners op het gebied van wind op zee of wind op land? Enterprise Europe Network (EEN) organiseert op 29 en 30 september 2016 een matchmaking event tijdens de WindEnergy Hamburg. Deze matchmaking is voor ondernemers en onderzoeksinstanties de ideale gelegenheid om potentiële internationale zakenpartners te ontmoeten.

Bekijk de website

Werkconferentie Topsector Energie

Topsector Energie organiseert haar jaarlijkse Werkconferentie.
Aan welke innovaties werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden om de klimaatdoelen te halen en de energietransitie tot stand te brengen?
“is ons huidige innovatiesysteem geschikt voor de Energietransitie?” Er zijn maar liefst 28 sessies waar u uit kunt kiezen.

Bekijk de website

Vakbeurs Energie

4, 5 en 6 oktober, Den Bosch

Binnen de Vakbeurs Energie is een specifiek platform ingericht: Energie & Industrie. Dit platform krijgt een eigen inhoudelijk programma en aparte presentaties op de beursvloer. Op het gebied van duurzame mobiliteit en mobiliteitstoepassingen kunnen bezoekers terecht op de aangrenzende vakbeurs Ecomobiel.

Bekijk de website
>> naar alle evenementen

Samen werken wij aan

Onze leden

NVDE bundelt grote en kleine brancheorganisaties en individuele bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie vanuit de volledige keten. De deelnemende brancheorganisaties blijven bestaan met hun eigen leden en brengen een deel en soms zelfs de volledige organisatie onder bij de NVDE.
Meer weten?