Wind is grote winnaar in groeiende vraag naar duurzame energie

30 januari 2017

De totale vraag naar groene elektriciteit blijft groeien. Grote winnaar in die groei is windenergie, zo concludeert CertiQ uit haar jaarstatistieken over 2016. De vraag naar windenergie is enorm gegroeid met 9 TWh: een toename van ruim 70 procent ten opzichte van 2015.

Er is vorig jaar voor meer dan 48 TWh aan certificaten afgeboekt. Dit is een groei van 10 procent ten opzichte van het vorige recordjaar 2015 (42,7 TWh).

CertiQ certificeert energie die is opgewekt uit hernieuwbare bronnen zon, water, wind en biomassa door Garanties van oorsprong (GvO’s) uit te geven. De import van elektriciteit-GvO’s uit wind kwam uit op 15,8 TWh. Dit ten koste van energie opgewekt met buitenlandse waterkrachtcentrales.

Meer windmolens

“Deze cijfers laten zien dat steeds meer mensen en steeds meer bedrijven het belangrijk vinden om schone stroom af te nemen, en dat zij daarbij in belangrijke mate voor duurzame windenergie kiezen”, legt Marijn van der Pas van NWEA uit. “De cijfers laten ook zien dat Nederland dringend meer windmolens op land en op zee moet bijplaatsen zodat wij zelf aan deze vraag kunnen voldoen.”

Import en uitgifte

Uit de cijfers van CertiQ  blijkt verder dat de totale import van garanties van oorsprong groeide en uitkwam op 37,5 TWh in 2016 ten opzichte van 34,3 TWh in 2015. Daarbij valt vooral de toename van import van certificaten uit Italië en Denemarken op. Ook de uitgifte van garanties van oorsprong is in 2016 gegroeid: van 13,1 TWh in 2015 naar 14,4 TWh.

Er werd vooral meer elektriciteit geproduceerd uit wind. In 2016 is het geregistreerde vermogen voor wind op land en op zee in Nederland gegroeid tot boven de 4 GW.

 


Misschien ook interessant