Wind- en zonnesector werken samen aan lagere kosten

14 februari 2020

NVDE en Energie-Nederland hebben vandaag een plan van aanpak bekendgemaakt met acties om de kostprijs van elektriciteit uit windmolens op land en zonnestroom verder omlaag te brengen in Nederland. Dit actieplan is tot stand gekomen samen met bedrijven uit de windsector (verenigd in NWEA) en de zonnebranche (Holland Solar). Het plan van aanpak richt zich op maatregelen die de kosten verlagen waarop de wind- en zonnesector zelf direct invloed hebben, en die deels al lopen. Over de kostprijsreductie voor wind op land en zon-pv zijn in het Klimaatakkoord diverse ambitieuze afspraken gemaakt.

De wind- en zonnesector zien goede mogelijkheden om door onderlinge samenwerking hun bijdrage te blijven leveren aan kostenverlaging. Dat zijn vier concrete sporen voor verbetering: efficiëntere bedrijfsvoering door normering en standaardisering, het verbeteren van de financierbaarheid van projecten, optimaliseren van de productie door betere voorspellingen en monitoring en tot slot het optimaliseren van de netaansluitkosten. De kostprijsreductie die met deze acties wordt bereikt ligt in de orde van enkele euro’s per MWh. Verdere reductie zal komen van technologische ontwikkeling en een aantal andere afspraken uit het Klimaatakkoord, die direct leiden tot lagere kosten of de concurrentie tussen marktpartijen stimuleren. Met dit totaalpakket komt in 2025 een kostprijsniveau in zicht waarbij er geen subsidie meer nodig is voor wind op land en zon-pv.

Eind 2020 hebben de betrokken partijen een korte update gepubliceerd van deze activiteiten: Update PvA kostprijsreductie oktober 2020


Misschien ook interessant