Wetsvoorstel Vrachtwagenheffing is aangenomen

22 maart 2022

De NVDE pleit voor een snelle opschaling van nulemissie vrachtverkeer, dit is namelijk onmisbaar voor het halen van onze klimaatdoelen. Om ervoor te zorgen dat nulemissie vrachtverkeer sneller opgeschaald kan worden gaf NVDE voor het wetgevingsoverleg de volgende aandachtspunten mee aan de Kamerleden:

  • Leg de maximale extra korting voor nulemissie vrachtwagens vast in de wet o.b.v. de herziene Eurovignetrichtlijn
  • Maak vaart met de aanschafsubsidie voor volledig emissieloze vrachtauto’s.
  • Richt de terugsluis op nulemissie trucks en laad- en tankinfra.
  • Investeer en plan vooruit met laad- en tanklocaties. 

Vandaag werden het wetsvoorstel en verschillende moties aangenomen, waaronder:

  • Motie Grinwis c.s. nr 19: bij de invoering van de vrachtwagenheffing de maximaal mogelijke korting op basis van de herziene Eurovignetrichtlijn in te stellen voor zero-emissievoertuigen
  • Motie Grinwis/Van Ginneken nr 20: zorgen voor een specifieke aanpak voor en proactieve planning van laadlocaties voor vrachtwagens, waaronder op verzorgingsplaatsen langs het hoofdwegennet en bij distributiecentra, en daarbij de netbeheerders te betrekken
  • Motie Kröger nr 17: focus bij de terugsluisregeling op projecten die bijdragen aan zero-emissietechnologie of het voorkomen van vermijdbare transportbewegingen

Misschien ook interessant