Werkvelden

We richten ons op vijf thema’s die essentieel zijn voor de energie transitie in Nederland. Op deze thema´s werken de leden de koers uit in commissies. Dit zijn:Marktinrichting en Energiesysteem

De commissie Marktinrichting en Energiesysteem richt zich op het verbeteren van de marktordening en de energienetwerken om een grootschalige integratie van hernieuwbare bronnen optimaal te faciliteren. Lees meer

Duurzame Productie

De commissie Duurzame Productie richt zich op een eerlijk speelveld met goede kansen voor duurzame energieopwekking. Lees meer

Duurzame Warmte

De commissie Duurzame Warmte richt zich op de verduurzaming van warmte voor zowel woningen en andere gebouwen als voor industriële processen; vanuit zowel collectieve systemen als individuele. Lees meer

=

Duurzame Mobiliteit

De commissie Duurzame Mobiliteit wil ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie voor vervoer een stap verder helpen, bijvoorbeeld via emissieloze personenauto’s, vrachtauto’s en schepen en het leveren van schone elektriciteit en groene waterstof.
Lees meer

=

Regio

De NVDE wil namens de marktpartijen die wij vertegenwoordigen de energieregio’s ondersteunen bij het maken van hun Regionale Energiestrategie (RES) en het behalen van de doelstellingen voor wind- en zonne-energie en het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Lees meer