Veel maatregelen energietransitie zijn kosteneffectief

4 april 2017

Tal van technische maatregelen voor de transitie naar duurzame energie zijn kosteneffectief uit te voeren. Dat blijkt uit het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat op 3 april verscheen. De SER pleit voor voortzetting en intensivering van het Energieakkoord en schetst de governance van de energietransitie in een briefadvies van 28 maart.

Het PBL-rapport wijst de weg naar het laaghangende fruit: er zitten grote verschillen in de kosteneffectiviteit van maatregelen: energiebesparende maatregelen in de industrie leveren bijvoorbeeld geld op, maar in de gebouwde omgeving kosten ze juist relatief veel.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) ziet in het PBL-rapport een bevestiging dat de energietransitie kosteneffectief is voort te zetten. Wel mist ze een weergave van de opbrengsten van de maatregelen. Het beeld dat nu lijkt te ontstaan is dat de energietransitie ons met name veel gaat kosten, terwijl het ons ook minstens evenveel gaat opbrengen: denk aan lagere energierekening, banen en lagere gezondheidskosten. McKinsey berekende in september van vorig jaar dat de investeringen in de energietransitie een economische groei kunnen opleveren van 2%. Daarbij concludeert het PBL-rapport zelf al ‘Goedkoop kan duurkoop zijn, als bij het nemen van maatregelen voor 2030 geen rekening wordt gehouden met de stappen die daarna nodig zijn om het einddoel in 2050 te behalen.’
Het PBL-rapport ‘Nationale kosten energietransitie in 2030’ vindt u hier.

Versnelling van de energietransitie is nodig om de doelstellingen van Parijs te halen, schrijft de  SER zegt in haar briefadvies van 28 maart. De SER schetst de governance van de energietransitie. Nodig zijn een consistent beleidskader, over kabinetsperiodes heen, en een samenhangende uitvoeringsagenda, die in intensieve dialoog met alle betrokken partijen wordt vastgelegd in een maatschappelijk akkoord. Ook onafhankelijke monitoring en borging en faciliterend beleid zijn cruciaal, volgens de SER.

Lees hier het briefadvies van de SER over governance energietransitie.


Misschien ook interessant