Uitstoot broeikasgassen in 2016 licht gestegen

4 september 2017

In 2016 was de uitstoot van broeikasgassen 1 procent hoger dan een jaar eerder. De chemische industrie stootte meer uit en er is meer aardgas verbruikt voor de verwarming van woningen en kantoren. De netto uitstoot van elektriciteitscentrales is gedaald. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe, voorlopige cijfers uit de emissieregistratie.

In 2016 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen 197 miljard kg CO2-equivalenten. Dit is 1 procent hoger dan in 2015, en 11 procent lager dan in 1990. De rechter besliste in de Urgenda klimaatzaak dat de uitstoot in 2020 minimaal 25 procent lager dient te zijn dan in 1990.


Misschien ook interessant