Tweede Kamer gaat #DoormetDuurzaam!

7 september 2023

De Tweede Kamer blijft het merendeel van de onderwerpen rond de energietransitie waarschijnlijk behandelen. Kamerleden bespraken deze week in verschillende commissievergaderingen welke onderwerpen zij controversieel verklaren vanwege de val van het kabinet. Meer dan honderd organisaties en influencers hebben op 4 september de Kamerleden opgeroepen om het klimaatbeleid niet stil te leggen. Dat deden zij met de social media-actie #DoormetDuurzaam.  

Na de besluiten van de Tweede Kamercommissies van EZK en BZK deze week is het zeer aannemelijk dat het merendeel van de onderwerpen rond de energietransitie niet controversieel verklaard zullen worden als de Tweede Kamer er volgende week over stemt. Dat betekent dat de Kamer doorgaat met de behandeling van voorstellen op het terrein van Klimaat en Energie. Het gaat onder meer om de Energiewet, het Ontwerp-Programma Energiehoofdstructuur (PEH) en de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw).

Uit de procedurevergaderingen van Financiën en Infrastructuur & Waterstaat blijkt helaas dat een aantal onderwerpen over duurzame mobiliteit wel controversieel verklaard zullen worden, zoals Betalen naar Gebruik, autobelastingen en verduurzaming van mobiliteit na 2025. Beleid rond de uitrol van regionale laadinfrastructuur en laadinfra voor vrachtwagens is niet controversieel verklaard.

De Kamercommissies moeten nog wel besluiten over de planning van de behandeling van wetten en Kamerbrieven. Vanaf vrijdag 27 oktober gaat de Kamer met verkiezingsreces, waardoor de tijd om voor de verkiezingen nog onderwerpen te behandelen krap is.


Misschien ook interessant