Spelregels voor de energietransitie op een rij

4 september 2016

In het Forum Energietransitie hebben de afgelopen maanden hebben energiedeskundigen zich gebogen over mogelijke spelregels voor de energietransitie in Nederland. Die spelregels hebben ze afgelopen 23 augustus gepresenteerd en aangeboden aan Meindert Smallenbroek, directeur Energie & Omgeving bij het ministerie van Economische Zaken.

Het inzichtelijk maken van mogelijke spelregels helpt om te zien hoe verschillende debatten die nu spelen -van kolencentrales tot gaswinning- in samenhang bekeken kunnen worden. Gaan we sturen op minder CO2 of op energiebesparing en hernieuwbare opwekking? Gaan we de kosten collectief delen of gaat iedereen individueel betalen? Uit de spelregels zijn vier transitieroutes geformuleerd die verschillen in de manier waarop we als Nederland sturen op vermindering van de CO2-uitstoot en de manier waarop we kosten verdelen. Elke route kent een eigen transitiewereld met argumenten voor en tegen.

Denkhulp Energietransitie

De resultaten van het Forum Energietransitie zijn te vinden in de interactieve Denkhulp Energietransitie: www.transitieroutes.nl. De Denkhulp bevat naast een overzicht van transitieroutes en argumenten ook inzicht in de huidige energievoorziening aan de hand van interactieve visualisaties en een stellingwijzer die de gebruiker inzicht geeft in eigen voorkeuren. Met dit instrument kunnen beleidsmakers, politici, bedrijfsstrategen én geïnteresseerde burgers hun eigen oordeel over spelregels voor de transitie aanscherpen. Niet door één oplossing te presenteren, maar juist door duidelijk te maken dat er iets te kiezen valt voor Nederland. Als opmaat naar heldere politieke keuzes over de energietransitie voorbij het Energieakkoord.

Vervolg op Energiedialoog

“Dit is het begin van een vervolg op de Energiedialoog”, stelt Reinier Gerrits (VNCI). “We hebben een langetermijnvisie nodig waarbij we sturen op CO2. Circulaire economie en klimaatbeleid moeten bij elkaar komen, de trajecten kunnen elkaar verder helpen.” Manon Janssen van de Topsector Energie vult aan : “We moeten allemaal persoonlijk leiderschap laten zien. In de energietransitie kan iedereen het verschil maken. Of je nu bij het ministerie verantwoordelijk bent voor het sluiten van een kolencentrale, of ervoor kiest om geen t-shirts meer bij de Primark te kopen.”

Forum Energietransitie

Het Forum Energietransitie is ontstaan uit een unieke samenwerking van negen partijen die actief zijn in de energiesector: ECN, Eneco, Gasunie, Greenchoice, Havenbedrijf Rotterdam, Pure Energie, Stedin, Triodos Bank en Uniper. Zij verschillen onderling sterk in hun positie en belangen, maar delen de overtuiging dat heldere keuzes helpen vaart te maken met de energietransitie in Nederland. En dat we daarbij iets te kiezen hebben. Met dit initiatief dragen zij bij aan het publieke debat over uitdagingen rond de transitie en de besluitvorming hierover.

 


Misschien ook interessant