SDE++ 2023: Vol spanning langs het hek

21 februari 2023

De NVDE verwelkomt het verhoogde budget van 8 miljard euro voor de SDE++ in 2023. Ook is ze tevreden met de invoering van de ‘hekjes en domeinen’ met specifiek budget voor de wat duurdere technieken die bijvoorbeeld duurzame warmte produceren en die onmisbaar zijn voor de energietransitie. Voorzitter Olof van der Gaag: “We zitten nog lang niet op het spoor om onze doelen te halen. Voorlopig is de SDE++-subsidieregeling hét werkpaard voor de realisatie van duurzame en CO2-reducerende projecten. Daarnaast pleiten we voor meer verplichtend nieuw beleid, om duurzame opties te laten groeien én om tijdig te stoppen met fossiel.” Punt van zorg is nog wel of de per domein reserveerde budgetten voldoende zijn om de achterliggende doelen te halen.

Opvallend in de SDE-subsidietarieven is dat de ‘subsidie-intensiteit’, dus de kosten voor de overheid per ton vermeden CO2, voor vrijwel alle vormen van duurzame energie zijn gedaald terwijl de kostprijzen van de meeste categorieën hoger liggen dan vorig jaar. Dat komt doordat de verwachting van de (fossiele) energieprijzen nog sterker is gestegen, waardoor de subsidie-intensiteit (bepaald door het verschil tussen kostprijs en energieprijs) per saldo is gedaald. Opties die duurzame warmte produceren uit elektriciteit, zoals warmtepompen en e-boilers, zijn juist omhooggegaan in subsidie-intensiteit, omdat bij deze categorieën hogere energieprijzen ook hogere inkoopprijzen voor elektriciteit betekenen. De subsidie-intensiteiten van CO2-afvang en opslag (CCS) zijn ook gestegen: CCS kost immers energie en die kostenstijging wordt niet terugverdiend met de (ook flink hogere) nieuwe aanname voor de prijs van CO2.

De SDE++ is de belangrijkste stimuleringsregeling voor de verduurzaming van onze energiehuishouding; meer dan de helft van de duurzame energie die in Nederland wordt geproduceerd doet dat met een SDE-beschikking. De subsidieregeling houdt rekening met de ontwikkeling van de energieprijzen: afgelopen jaar bijvoorbeeld hebben veel projecten geen subsidie ontvangen omdat de gas- en stroomprijzen zo hoog waren, en dat zal dit jaar waarschijnlijk ook zo zijn.

Het budget wordt elk jaar vastgesteld volgens drie criteria:

(i) is er nog een gat met de achterliggende klimaatdoelen (helaas wel, en maar al te groot),
(ii) is er nog ruimte in de toegestane maximale jaarlijkse kasuitgaven (dat is vooralsnog geen probleem) en
(iii) hoeveel projecten zijn er in de markt in voorbereiding (dat was in de huidige onzekere tijden onzeker). Het hogere SDE-budget betekent dan ook dat de minister er vertrouwen in heeft dat er voldoende concrete aanvragen zullen worden ingediend om ook het verhoogde budget vol te maken of licht te overtekenen.

Overigens wordt het budget dat voor de regeling wordt gereserveerd in de praktijk nooit volledig uitgekeerd, het is een soort maximale reservering die in werkelijkheid nooit nodig is. De minister verwacht dat iets meer dan de helft van het budget in de loop der jaren als kasuitgaven zal worden uitgekeerd.

 

Nieuwsbericht Rijksoverheid: Dit jaar € 8 miljard beschikbaar voor duurzame energie en verlagen CO2-uitstoot met SDE++


Misschien ook interessant