Aan Rutte III de taak om het glas vol te maken

2 november 2017

De afgelopen weken is er veel gebeurd in het Haagse energielandschap, met het verschijnen van het Regeerakkoord, de Nationale Energieverkenning 2017 en de doorrekening van het Planbureau van de Leefomgeving. Het grootste zorgpunt van NVDE is het voornemen om de SDE+ te verbreden, waardoor de groei van hernieuwbare energie af zal zwakken. Hier volgt een korte samenvatting van de afgelopen periode.

Tijdens het debat over de regeringsverklaring op 1 en 2 november gaven Sybrand Buma (CDA) en Gert-Jan Seegers (CU) ruimte om de invulling van de CO2-reductie aan te passen en minder in te zetten op CO2-opslag. Buma liet tijdens een interruptiedebatje met Jesse Klaver (GroenLinks) weten dat wat hem betreft de 49% CO2-reductie voorop staat; hoe dat gebeurt, is voor hem van secundair belang. “Mocht er een ander kosteneffectief middel worden gevonden, graag, want het doel is het belangrijkst. Als het anders lukt, gaan we het anders doen. Waarom niet?” De NVDE is hier blij mee.

De helft van het klimaatdoel dat het nieuwe kabinet zich gesteld heeft, is binnen bereik, zo blijkt uit de doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving op 30 oktober 2017. De helft hiervan (een kwart van de totale benodigde CO2-reductie) krijgt het kabinet cadeau dankzij positieve trends door het Energieakkoord, de inzet van de sector en het beleid van de vorige regering.

De rest van de benodigde reductie zal nog bereikt moeten worden in een nieuw Klimaat- en Energieakkoord. Hier werkt NVDE graag aan mee. “Het huidige halfvolle glas dat Rutte III Nederland aanbiedt, is nog niet goed genoeg om tot een echte versnelling van de energietransitie te komen. Dat betekent dat extra overheidsmaatregelen en een andere verdeling van de benodigde CO2-reductie nodig zijn,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE.

De NVDE reageerde op 19 oktober op de Nationale Energieverkenning 2017: we zijn trots dat het gaat lukken om van 4 procent duurzame energie in 2013 naar 17,3 procent in 2023 te komen. De NVDE is ook bezorgd over het nog niet halen van de doelstelling voor 2020. Voor de Kerst is er een pakket extra maatregelen nodig voor een eindsprint richting 2020. Er is geen ruimte om SDE+-budget te benutten voor andere doelen, zoals CCS.

De NVDE toonde zich op 10 oktober verheugd over delen van het nieuwe regeerakkoord, met name de Klimaatwet en het doel van 49 procent CO2-reductie in 2030. Vooruitlopend op de doorrekening van het PBL voorzag de NVDE echter al dat het betalen van CO2-opslag uit het budget voor duurzame energie, tot het afzwakken van de groei van hernieuwbare energie zou leiden.

De NVDE voedt haar leden, Kamerleden en de pers met analyses, persberichten en infographics. Dit leidde onder andere tot tal van artikelen in de media (zie onderaan de nieuwsbrief).

Reactie NVDE op PBL doorrekening energiebeleid Rutte III
Reactie NVDE op Nationale Energieverkenning 2017
NVDE analyse Regeerakkoord & duurzame energie
Reactie NVDE op regeerakkoord Rutte III

 

 

Helaas is in onze nieuwsbrief een fout geslopen. De doelstelling van 49% CO2-reductie geldt voor 2030, niet voor 2023. Onze excuses.


Misschien ook interessant