Reactie op Kamerbrief en eindadviezen SDE++ 2020

26 maart 2020

Deze notitie gaat in op de aankomende SDE++. Uiteraard staan veel discussies momenteel in het teken van de coronacrisis. Op basis van een inventarisatie onder haar leden doet de NVDE een aantal concrete voorstellen om de bestrijding van deze kort-termijncrisis niet ten koste te laten gaan van de energietransitie (nodig om de structurele klimaatcrisis te bestrijden). Zie het bericht hierover op www.nvde.nl. Eén daarvan heeft betrekking op de realisatietermijn bij lopende SDE-beschikkingen waar oplevering nu wordt vertraagd, buiten de schuld van de ontwikkelaar.

Op 14 februari heeft het ministerie van EZK een Kamerbrief uitgestuurd met daarin de details over de SDE++ van 2020, vergezeld van de eindadviezen van PBL. De NVDE is blij dat nu meer helderheid is hoe de SDE++ van dit jaar wordt vormgegeven. Tegelijk houden we fundamentele zorgen bij de breedte over de sectoren van de regeling, en de complexiteit die dat oplevert. Op een aantal punten hebben we concrete voorstellen voor verbetering.

NVDE-reactie kamerbrief SDE++2020

Lees hier de Kamerbrief over voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020 van 17 februari


Misschien ook interessant