Reactie NVDE op de uitkomst van de Energiedialoog

23 november 2016

Op maandag 21 november publiceerde minister Kamp de uitkomsten van de Energiedialoog. Deze heeft tussen 7 april en 8 juli plaatsgevonden. Er zijn 144 bijeenkomsten geweest en 157 documenten zijn binnengekomen via de website mijnenergie2050.nl. De uitkomsten worden verwerkt in de Energieagenda die in december zal worden gepubliceerd. Ook NVDE heeft hier met plezier een actieve bijdrage aan geleverd.

Het rapport over de uitkomsten geeft aan dat er een breed maatschappelijk gedragen signaal is om een stevig vervolg te geven aan de transitie die met het Energieakkoord is gestart. Stabiel beleid voor de periode na het Energieakkoord is een breed gedragen wens. NVDE is het hier volledig mee eens en is blij dat het maatschappelijk signaal zo breed en zo sterk is.

Er bestaan verschillende opvattingen over één of meerdere doelen voor verduurzaming. NVDE is voorstander van meerdere tussendoelen voor CO2-reductie, energiebesparing en hernieuwbare energie. Dat geeft richting aan de energietransitie en helderheid voor investeerders. Het succes van wind op zee maakt duidelijk dat specifieke afspraken een markt fantastisch vooruit kunnen helpen en kosten kunnen verlagen.

Het is verder goed dat er veel aandacht wordt besteed aan het thema ruimtegebruik en dat er geconstateerd wordt dat hier integraal naar wordt gekeken. Een integrale blik, dwars door alle technologieën heen, biedt enorme meerwaarde in het realiseren van een effectieve en efficiënte transitie.

Ten slotte geeft het ministerie veel aandacht aan de inbreng van betrokken burgers en aan de vraag hoe mensen worden meegenomen in de transitie. Terecht: het gaat hier niet alleen maar om een technische transitie, maar bovenal om een sociale transitie naar de duurzame energievoorziening.

NVDE ziet uit naar de verwerking van de uitkomsten in de Energieagenda en blijft uiteraard graag in dialoog.

De stukken over de Energiedialoog zijn te lezen op www.mijnenergie2050.nl.


Misschien ook interessant