Prijsdaling van wind op zee is belofte voor de toekomst

21 december 2017

Vattenfall, moederbedrijf van Nuon, heeft een voorstel ingediend voor de bouw van een groot windpark op de Noordzee-kavels van Hollandse Kust Zuid, de eerste subsidieloze tender. Dit is mogelijk dankzij spectaculaire kostendalingen. De laatste tender die werd gewonnen door onder andere Eneco was al 60 procent goedkoper dan in 2013. De overheid heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd, met enkele zekerheden en goede procedures. Ook bij andere duurzame energietechnieken zijn de kosten fors gedaald in de afgelopen jaren. De NVDE zette de kostenramingen die ECN door de jaren heen heeft gemaakt in het kader van de SDE+ subsidie op een rijtje. De NVDE ziet mogelijkheden om ook in de toekomst tegen lagere prijzen meer duurzame energie op te wekken en zo CO2 te besparen.

Iedereen kent het van TV’s, CD-spelers en smartphones: de eerste modellen zijn onbetaalbaar, maar als de massaproductie goed op gang komt, koop je ze voor een fractie van de oorspronkelijke prijs. Op deze manier lukt het ook om duurzame energie steeds goedkoper te maken. Stroom uit zonnepanelen kostte bijvoorbeeld in 2010 nog 43 eurocent per kWh. Nu kost het nog maar 12 cent en is het goed voor 5 procent van alle duurzame energie. Naast het succesverhaal van wind op zee, worden ook windmolens op land gestaag efficiënter en goedkoper. Dat tikt aan, want wind op land leverde in 2017 maar liefst 27 PJ of bijna 20 procent van alle duurzame energie. Geothermie is een relatief nieuwe optie waar hoogstwaarschijnlijk nog flinke kostendalingen kunnen worden gerealiseerd.

De kosten van biomassaketels dalen. De prijs van biomassa blijft tot nu toe stabieler. Daar zijn wellicht ook dalingen mogelijk door een gericht innovatieprogramma om verantwoorde, duurzame en kostenefficiënte beschikbaarheid van biomassa te stimuleren. Verbeteringen hierin zijn zeer relevant, ook omdat biomassa een groot aandeel levert (87 PJ oftewel meer dan de helft) van de duurzame energieproductie. Te denken valt aan het beheren van (Nederlandse) bossen en ander groen op een zodanige wijze dat het logistiek goed en efficiënt beschikbaar krijgen van biomassa tot kostenreductie leidt.

Goede samenhangende stimulerings- en innovatieprogramma’s, met wederzijds commitment van de overheid en van de duurzame energiesector, liggen aan de basis van de kostendalingen. De NVDE is ervan overtuigd dat verdergaande kostendalingen van duurzame energie mogelijk én nodig zijn om de klimaatdoelen op een betaalbare en structurele manier te halen. Zij onderzoekt de toekomstige mogelijkheden hiervoor samen met de brancheorganisaties die binnen de NVDE verenigd zijn. Het is onze ambitie om hiermee belangrijke bouwstenen te ontwikkelen voor het nieuwe klimaat- en energieakkoord. De gesprekken daarover starten begin 2018 en moeten volgens minister Wiebes rond de zomer leiden tot een nieuw klimaat- en energieakkoord.


Misschien ook interessant