Morgen begint
vandaag 

Vandaag werken we aan een oplossing 

Samen sterk voor
duurzame energie 

Duurzame energie en energiebesparing zijn harder nodig dan ooit, vanwege klimaat, onafhankelijkheid van het buitenland en hoge prijzen. Nederland kan in één jaar 5 miljard kuub aardgas besparen. De NVDE werkt hard aan versnelling van de transitie.

 

NVDE vraagt Eerste Kamer: laat Omgevingswet op 1 jan 2023 starten

De NVDE vroeg Eerste Kamerleden om in te stemmen met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023, in een brief op 14 juni. Zowel decentrale overheden, als maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zijn gebaat bij duidelijkheid over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De NVDE heeft het volste vertrouwen dat 1 januari 2023 een […]

Lees meer
 

Werkgroep Extra Opgave: alles uit de kast voor verdubbeling duurzame elektriciteit

Er is bijna twee keer zoveel elektriciteit nodig in 2030 als toen het Klimaatakkoord werd afgesloten. Door het verhogen van de klimaatdoelen en door elektrificatie in alle sectoren en groene waterstof, is er fors meer duurzame elektriciteit nodig. Die elektrificatie en groene waterstof zijn nodig om te zorgen dat de uitstoot van deze sectoren fors […]

Lees meer
 

Duurzame energie als alternatief verdienmodel voor boeren: kabinet, grijp deze kans.

Op 10 juni 2022 heeft het kabinet belangrijke besluiten genomen in het tegengaan van de stikstofcrisis. Minister Van der Wal en Minister Staghouwer presenteerden deze besluiten in de plannen voor het Nationaal Programma Landelijk gebied. De NVDE vindt het positief dat het kabinet aan de slag gaat om de problemen op te lossen en serieus […]

Lees meer
Twitter: nvde
Evenementen

FLEXCON Amsterdam – op locatie

27 & 28 juni 2022

Op 27 en 28 juni brengt FLEXCON organisaties en experts samen die een gemeenschappelijke interesse delen in energieflex en het doel hebben om consumenten te betrekken bij de flexibele energierevolutie. Met workshops, seminars en netwerk mogelijkheden worden ideeën en onderwerpen voor nieuwe smart energy services en business models besproken.

Bekijk de website

2e Jaarlijkse Floating Solar

28 en 29 juni 2022

Het evenement zal beleidsmakers en vooraanstaande opinieleiders op één podium samenbrengen. 28 en 29 juni 2022 in Amsterdam.

Bekijk de website

Autonomous Robotics and Unmanned Systems for Offshore Infrastructure

29 en 30 juni

Online event op 29 en 30 juni 2022 met presentaties en discussiesessies. Robottechnologie voor toepassingen, waaronder lucht- en onderwaterunits, verbetert niet alleen de veiligheid, maar verhoogt ook de productiviteit en verlaagt de kosten en de risicobeheer- en onderhoudsactiviteiten (O&M).

Bekijk de website

Webinar Energy Efficiency Quick Wins 30 juni

Op 30 juni vertelt Heatmatrix hoe zij bij Banketbakkerij Merba B.V. 200 ton CO2 uitstoot per jaar hebben gereduceerd door middel van warmteterugwinning uit rookgas. Dex oil legt uit hoe Reinigingsdienst Midden Nederland jaarlijks 5,6% minder brandstof verbruikt na het vervangen van de smeermiddelen. En EnerGQ presenteert een case over hoe de toepassing van Artificial Energy Intelligence 22% energie heeft bespaard. june-30th-find-your-energy-efficiency-quick-wins/

Bekijk de website
>> naar alle evenementen

Samen werken wij aan

Onze leden

NVDE bundelt grote en kleine brancheorganisaties en individuele bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie vanuit de volledige keten. De deelnemende brancheorganisaties blijven bestaan met hun eigen leden en brengen een deel en soms zelfs de volledige organisatie onder bij de NVDE.
Meer weten?Ontvang onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Ontvang onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

U heeft zich ingeschreven. Bedankt!