Overijssel schept duidelijkheid over wind: mag door, maar in clusters

7 juli 2023

Ook het nieuwe provinciebestuur van Overijssel belooft zich aan de gemaakte afspraken over opwek van hernieuwbare energie te houden. Dat is goed nieuws. Een voornemen dat ook elders navolging verdiend, is de aankondiging een energievisie te maken voor de periode na 2030. Met haar keus om alleen nog nieuwe windparken van minstens vier molens te vergunnen, schept het nieuwe provinciebestuur van Overijssel duidelijkheid. Het werpt wel een onnodige drempel op voor kleine initiatieven, bijvoorbeeld van energiecoöperaties. De aangekondigde verscherping van de toepassing van de zogenaamde zonneladder wordt gelukkig enigszins gerelativeerd door de aankondiging dat juist voor kleinere initiatieven ook op landbouwgrond ruimte blijft.

Ook rond ander aspecten van de energietransitie erkent het nieuwe provinciebestuur haar rol: het aanjagen en coördineren van maatregelen rond energiebesparing, een onderzoek naar de uitrol van warmtenetten, het ijveren voor een aansluiting op het landelijk waterstofnet en het stimuleren van mestvergisting zijn allemaal nuttig en constructief.  De rol die de provincie kan spelen bij de aanpak van files op het stroomnet had wat meer aandacht verdiend.


Misschien ook interessant

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

NVDE over hoofdlijnenakkoord: energietransitie gaat door, belangrijke klus nieuwe ministers om de uitvoering te versnellen

NVDE over hoofdlijnenakkoord: energietransitie gaat door, belangrijke klus nieuwe ministers om de uitvoering te versnellen