Experimentenregeling elektriciteitswet ook in 2017 open voor aanvragen

29 november 2016

Met de Experimentenregeling elektriciteitswet biedt de overheid coöperaties en Verenigingen van Eigenaren de mogelijkheid om via energie-experimenten af te wijken van de Elektriciteitswet 1998. Ook volgend jaar blijft de regeling van kracht.

De experimentenregeling elektriciteitswet kent een looptijd van 4 jaar (2015 tot en met 2018). Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren kunnen in 2017 weer aanvragen indienen voor zowel ‘grote’ experimenten als projectnetten. De periode van openstelling wordt begin 2017 gepubliceerd. De voorgaande perioden liep van mei tot en met september.

Experimenten

Er zijn twee soorten projecten die aanmerking komen voor een ontheffing op onderdelen van de Elektriciteitswet: ‘grote’ experimenten, met maximaal 10.000 afnemers – voornamelijk consumenten en projectnetten, gezamenlijke netten van maximaal 500 afnemers met maar één aansluiting op het net van een netbeheerder. In beide gevallen mogen de netbeheerders in deze experimenten productie, levering en beheer van het net combineren. Elke ontheffing wordt voor tien jaar verleend. In die periode wordt vastgesteld of het experiment succesvol is.

De experimentenregeling moet duidelijk maken in hoeverre de experimenten daadwerkelijk leiden tot meer duurzame elektriciteit op lokaal niveau of elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling op lokaal niveau, efficiënter gebruik van de beschikbare energie-infrastructuur en meer betrokkenheid van elektriciteitsgebruikers bij hun energievoorziening

Ontheffingen

De regeling verleent maximaal 10 ontheffingen per soort project per jaar. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) toetst vervolgens de manier van tariefberekening. Tot nu toe zijn er 8 ontheffingen uitgegeven, waarvan de laatste 5 in 2016. “We zijn goed op weg”, zegt projectleider experimentenregeling Wido van Heemstra van RVO. “Het is een complexe regeling, een experiment voor iedereen, inclusief de ACM.”

Toch zien sommige partijen nog tegen de complexheid op. “Vooral de kleinere partijen missen nog de slagkracht en professionaliteit om op te boksen tegen de grote netbeheerders”, legt Jaap Baarsma, voorzitter van Holland Solar uit.

De RVO roept hen daarom juist op om contact te nemen. “De kleinere partijen missen de inhoudelijke kennis over de Elektriciteitswet. We komen daarom graag rechtstreeks in contact om samen te kijken wat er allemaal nodig is en of hun project in aanmerking komt voor de regeling. Wij begeleiden hen. Ons doel is om zo een hele community verder op weg te helpen.”

Meer informatie over de experimentenregeling: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/experimenten-elektriciteitswet

 


Misschien ook interessant