Omgevingswetdag

23 oktober 2019

Klimaatakkoord, Regionale Energiestrategie, watertransitievisie, Omgevingswet, Omgevingsplan, Omgevingsvergunning, Omgevingsvisie… duizelt het u soms ook met al het ruimtelijke beleid dat afkomt op spelers in de energietransitie? Meld u dan aan voor de Omgevingswetdag op 25 november.

2020 wordt een bewogen jaar voor het ruimtelijk inpassen van duurzame energie in Nederland. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2021 en de overheden zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Tegelijkertijd wordt er hard gewerkt aan de Regionale Energiestrategieën (RES’en), waarin per regio wordt aangegeven waar en hoe wind, zon en duurzame warmte gerealiseerd kan worden.

Tijdens de Omgevingswetdag 2019 wordt u volledig op de hoogte gebracht: wat komt er allemaal op ons af komend jaar? En hoe en wanneer kunt u daarop het beste inspelen als bedrijf in de duurzame energiesector? Het komt allemaal voorbij in het gevarieerde programma, met sprekers uit de praktijk en verdiepende workshops. De Omgevingswetdag wordt georganiseerd door de NVDE, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, NWEA en Holland Solar.

Wij nodigen de leden van de drie brancheverenigingen van harte uit voor de Omgevingswetdag op maandag 25 november, van 9:30 – 17:00 uur, bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag.

Het programma:

9:30 – 10:00      Inloop
Aanmelding en koffie

10:00 – 12:00     Plenaire sprekers
Welkomstwoord – Liesbeth Schippers (Advocaat en topspecialist Omgevingsrecht, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn)
Klimaatakkoord en de RES’en – Olof van der Gaag (Directeur, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie)
De Omgevingswet en haar instrumenten – Arjan Nijenhuis (Relatiemanager Omgevingswet, Ministerie van BZK)
De lokale schaal: hoe verhoudt lokaal omgevingsbeleid zich tot elkaar? – Amelie Veenstra (Directeur Beleid Holland Solar & Transitiedoener )

12:00 – 13:15    Lunch

13:15 – 16:00    Workshops (2 rondes)
Projectontwikkeling onder de Omgevingswet De workshops worden begeleid door Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (Lianne Barnhoorn en Meryem Eddini) en Bosch & Van Rijn (Wouter Verweij en Robin Hoenkamp)

De RES’en: wie, wat, waar, wanneer en hoe? De workshops worden begeleid door het Nationaal Programma RES (Marjon Bosman en Gerrie Fenten) en  begeleiders van RES (Marco Berkhout en Jeroen Ververs).
Plenaire terugkoppeling en afsluiting

16:00 – 17:00     Borrel

Klik hier voor het uitgebreide programma met meer toelichting op de programma-onderdelen.

De Omgevingswetdag vindt plaats bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Bezuidenhoutseweg 57, 2594 AC Den Haag (vlak naast station Den Haag Centraal). De route inplannen kan hier.

Aanmelden voor de Omgevingswetdag is gratis en kan via deze link. Wees er op tijd bij!
Vorig jaar waren er meer deelnemers dan plaatsen (max. 100). Mocht dat dit jaar weer gebeuren, dan hanteren we het principe van maximaal twee aanmeldingen per organisatie. In dat geval geldt: zijn er uit uw organisatie meer dan twee personen aangemeld? Dan nemen we contact met u op om te overleggen wie daarvan deel zal nemen.

Meer weten? Neem contact op met Kristel Lageweg (kristellageweg@nvde.nl).


Misschien ook interessant