NVDE blij met Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat: smakelijke menukaart

‘Dit is een smakelijke menukaart. Laat de gerechten nu maar razendsnel uit de keuken komen,’ zegt voorzitter Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) over het Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat. Minister Jetten stuurde dit vanmiddag naar de Tweede Kamer. De NVDE is blij met het veelomvattende beleidsprogramma, en tegelijk ongeduldig. De komende zomer is al bepalend, want het is duidelijk dat Nederland nog zeer ver verwijderd is van het halen van haar klimaatdoelen voor 2030. De tijd om die te halen dringt.

Eén van de bottlenecks zijn de lange doorlooptijden voor projecten voor duurzame energie. Die bedragen nu zo acht jaar of meer. De NVDE deed eerder met een brede groep bedrijven en organisaties voorstellen om dit te verkorten naar twee jaar. Het is nu tijd om daarover knopen door te hakken, vindt de NVDE.

Dit ontwerp beleidsprogramma laat ook zien dat de periode van relatieve vrijblijvendheid van het klimaatbeleid ten einde is. Het is goed dat er een strakke sturing per kwartaal komt om de doelen te bereiken, met een managementdashboard. Alle betrokken ministeries zijn hierbij nodig.

Het einde van de vrijblijvendheid moet ook tot uitdrukking komen in de beleidsinstrumenten. Als de overheid in voldoende mate kiest voor duidelijke normen en verplichtingen, royale klimaatmiddelen inzet, en CO2-uitstoot beprijst, dan kan de energietransitie goed op stoom komen, en blijft zij voor mensen en bedrijven betaalbaar.

Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat

Artikel delen?