Zonder biomassa wordt het halen van de klimaatdoelen nog moeilijker