Voorstel aanvullende maatregelen Energieakkoord: zonnestroom en focus op grootverbruikers