VOOR HET EERST MEER DAN 10 PROCENT ELEKTRICITEIT VIA ZONNE- EN WINDENERGIE