VEH: ‘Zoek naar alternatieven voor het Warmtefonds’