“Doorlooptijd ontwikkeling geothermieprojecten moet korter”