Provincies zien enthousiasme voor klimaatminaret afnemen