Plan voor grootschalige verduurzaming verdient steun