Nut van Omgevingswet voor energietransitie was al twijfelachtig