Lagere kosten door samenwerking wind- en zonnesectoren