Kernfusie-expert: energie uit wind en zon blijft hard nodig