Initiatief om obstakels bij realisatie warmteverduurzaming te overwinnen