Heeft de energietransitie de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen?