Gronings onderzoek stelt: Kernenergie past goed in elektriciteitsmarkt met veel zon en windenergie