Energieopslag en Transformatorstations Schone Energie in 2018?