Duurzaam wordt betaalbaar door innovatie en schaalvergroting