Biomassa als pijnpunt bij het opwekken van duurzame energie