Bewoners moeten centraal staan in de energietransitie