Energietransitie leeft in gemeenten, maar is nog weinig concreet