Производителите на енергия от възобновяеми източници могат да оцелеят без субсидии поради високите цени на енергията