NVDE verwelkomt NS als nieuw lid

7 december 2023

De vervoersector is verantwoordelijk voor 20% van de Nederlandse CO2-uitstoot. NS-treinen rijden sinds 2017 op jaarbasis op 100% groene stroom en stoten daarmee tijdens het rijden geen CO2 uit. Hiermee is NS koploper op het gebied van duurzame mobiliteit: de trein is ook in 2023 het enige duurzame vervoermiddel op de middellange afstand. Gezien het voorgaande levert NS de grootste klimaatimpact door meer mensen te verleiden om in de trein te stappen in plaats van in de auto. Daarnaast blijft NS zich inzetten om haar eigen CO₂-uitstoot te verlagen, zowel intern als in de keten. In dit kader richten ze blijvend hun aandacht op energie-efficiency en willen ze onafhankelijker worden van fossiele back-up stroom op de momenten dat het niet waait en de zon niet schijnt. Hun bijdrage aan de maatschappij stopt niet bij de ambitie om in 2040 fossielvrij te zijn. Ze zetten daarnaast in op zoveel mogelijk circulair materiaalgebruik en leveren een grote bijdrage aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van stedelijke gebieden, omdat reizen met de trein ruimte-efficiënt is. Daarnaast investeert de NS in toegankelijk reizen, ook voor mensen met een beperking.

De NS realiseert zich dat samenwerking met partners nodig is om vooruitgang op al deze thema’s mogelijk te maken. Ze kijken dan ook uit naar samenwerking met NVDE en de leden, waarbij ze graag samen optrekken bij het agenderen van de modal shift van auto naar de trein als één van de onmisbare oplossingen voor het bereiken van de klimaatdoelen. Daarnaast benutten ze graag de kennis van de NVDE en de leden bij de ontwikkeling van hun lange termijn energiestrategie, waarbij ze hun koplopersrol op duurzame mobiliteit opnieuw willen waarmaken. NVDE-voorzitter Olof van der Gaag is verheugd met het lidmaatschap: “De NS is een van de grootste stroomverbruikers van Nederland en zet vol in op het verduurzamen van Nederland, door steeds meer mensen met het openbaar vervoer te laten reizen en hun elektriciteit op te wekken met groene stroom. We hopen de NS langdurig te ondersteunen in hun ambitie om volledig fossielvrij te zijn.”


Misschien ook interessant