NVDE presenteert inwerkdossier voor Provinciale Statenleden

1 februari 2023

Versie januari 2024: Inwerkdossier Provinciale Statenleden – Klimaat en Energie – versie januari 2024 – finaal

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Een belangrijk moment uiteraard voor alle kandidaat-Statenleden, deelnemende politieke partijen, gedeputeerden (in spe) en andere betrokken. Een belangrijk moment ook voor de energietransitie, waar provincies een cruciale rol in spelen. Of het nu gaat om de inpassing van zonne- en windenergie, de uitrol van energienetwerken of de laadinfra voor emissievrij verkeer: de provincie speelt een cruciale rol.

Speciaal voor alle nieuwkomers in de provinciale politiek, maar eigenlijk ook voor iedereen die het heugen even wil opfrissen, stelt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie dit Inwerkdossier Klimaat & Energie op, een naslagwerk over álle onderwerpen rond de omslag naar schone energie waar u mee te maken gaat krijgen. U vindt het inwerkdossier hier:

Inwerkdossier Provinciale Statenleden – Klimaat en Energie (versie januari 2023)

Samen met Holland Solar en Energie Nederland werken we samen om de energietransitie op regionaal niveau te ondersteunen: Het Regioteam Energietransitie (kortweg: Regioteam). Via ons mailadres regio@nvde.nl kunt u voor al uw vragen over de energietransitie bij ons kwijt.


Misschien ook interessant