NVDE position paper biomassa en bio-energie

28 november 2019

De NVDE brengt vandaag haar position paper uit over biomassa en bio-energie. Dit zijn onderwerpen waar momenteel veel maatschappelijke discussie over is. Er leven vragen over duurzaamheid, CO2-effecten, luchtkwaliteit en toepassingen. NVDE wil een constructieve rol spelen bij de verdere ontwikkeling van bio-energie, waarbij recht wordt gedaan aan het belang ervan in de energietransitie én aan de maatschappelijke zorgen. Daarom hebben de NVDE-leden met expertise rond biomassa dit document opgesteld. Doel hiervan is om de sterk gepolariseerde discussie vlot te trekken en in meer constructief vaarwater te krijgen. We bespreken in het position paper de belangrijkste discussiepunten die we momenteel in de samenleving zien en geven aan wat we er als NVDE van vinden. Een samenvatting van drie pagina’s geeft in woord en beeld de hoofdlijnen.

NVDE Biomassa 10 puntenblad en Position Paper

 

(Aanvulling 29-11, bij een van de figuren was de bronvermelding weggevallen. Dit is aangevuld)
(Aanvulling 5-12, de tabel op pagina 26 bleek een verouderde versie te betreffen. Deze is geactualiseerd.)


Misschien ook interessant