NVDE over Extra Opgave: dit jaar beslissen voor 50% extra elektriciteit

12 april 2021

Er is 45 TWh extra opwek van elektriciteit nodig om de klimaatdoelen in 2030 te halen. Dit is nodig om de industrie te elektrificeren, direct of indirect via waterstof. Dat schreef de stuurgroep Extra Opgave op 9 april aan minister Bas van ’t Wout. De NVDE is blij met de duidelijkheid die dit advies geeft. De huidige elektriciteitsvraag is zo’n 120 TWh per jaar; eerdere ramingen rekenden met ongeveer hetzelfde getal voor 2030. Die zal in 2030 voor driekwart duurzaam zijn, dankzij het Klimaatakkoord – maar de nu voorziene extra vraag moet nog (duurzaam) worden ingevuld.

Om het kip-ei-probleem van vraag en aanbod van duurzame elektriciteit voor de industrie op te lossen, moet de regering nog dit jaar forse beslissingen nemen, blijkt uit eerder onderzoek door CE-Delft in opdracht van de NVDE, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland. De processen voor elektrificatie en de productie van duurzame elektriciteit hebben een lange doorlooptijd, waardoor nog in 2021 beslissingen  nodig zijn.

De NVDE wijst er ook op dat de stuurgroep Extra Opgave alleen gekeken heeft naar extra groene stroom voor de industrie. Ook voor mobiliteit, gebouwde omgeving en glastuinbouw zal extra duurzame elektriciteit nodig zijn, mede in het licht van de nieuwe EU-doelstelling van 55%.

De getallen uit dit advies lijken sterk op die in een studie die @CEDelft uitvoerde in opdracht van TenneT (maximaal scenario). Als dat scenario ook geldt voor gebouwde omgeving, mobiliteit en glastuinbouw, dan komt er nog ruim 20 TWh extra elektriciteitsvraag bij. Dat zou betekenen dat er over tien jaar zo’n 50 procent meer elektriciteit nodig is dan nu. Die moet dan wel schoon opgewekt worden natuurlijk. Dat kan. Maar dan moeten er wel snel en in nauwe samenwerking tussen industrie, energiesector en overheid besluiten worden genomen. Het advies van de stuurgroep doet hier concrete voorstellen voor.

Lees hier het advies van de stuurgroep Extra Opgave:
Brief Stuurgroep Extra Opgave


Misschien ook interessant