NVDE: Met verhoogd budget en overvraging blijft SDE++ motor energietransitie

1 december 2022

Uit de brief van de minister voor Klimaat en Energie blijkt dat de SDE++ ronde voor 2022 met €14 miljard aan aanvragen het beschikbare budget van €13 miljard net overschrijdt. De NVDE is blij dat er veel animo is voor energieprojecten. Met name de aanvragen voor koolstofopslag (CCS) springen eruit. “Goed om te zien dat de energietransitie hard doorgaat ondanks de huidige marktomstandigheden. De SDE++ blijft de motor van de energietransitie. De overvraging van het budget laat de behoefte zien aan versnelling” aldus Olof van der Gaag.

Categorieën
De subsidieaanvragen voor de 2022 ronde komen voor het grootste deel voor rekening van CCS-projecten. Met €7,1 miljard aangevraagd budget is deze categorie het grootst en ook in CO2-reductie doet CCS de grootste bijdrage met 3,4 van de in totaal 5,4 Mton CO2-reductie van alle aanvragen samen.
De aanvragen voor geothermie projecten vallen daarna op, met een aanvraag van bijna €2,5 miljard voor 400 MW duurzaam geproduceerde warmte. Dit is volgens de minister vooral bedoeld voor stadsverwarming en biedt daarmee een mooie stimulans voor de warmtetransitie. De NVDE beaamt dit en ziet deze ontwikkeling als hoopgevend voor de verduurzaming van deze categorie. Verder zijn aanvragen gedaan voor zonprojecten met ruim €1 miljard voor 2,3 GW, wind op land met €0,108 miljard voor 75 MW, voor groen gas met €0,6 mrd met ruim 100 MW, en ook €0,7 miljard aan biomassa-warmte voor 225 MW.

Overzicht aanvragen SDE++ 2022

Categorie Aantal Budgetclaim Vermogen CO₂-reductie per jaar Gemiddelde subsidie-intensiteit
[€ mln.] [MW]  Mton CO₂/jr] [€/tCO₂]
Hernieuwbare elektriciteit 2.052 1.262 2.344 0,24 113
Zon-PV op dak 1.944 747 1.275 0,12 65
Zon-PV op veld 77 387 955 0,09 160
Windenergie 11 108 75 0,03 156
Zon-PV op water 20 20 38 0,00 168
Hernieuwbare warmte en WKK 116 2.083 508 0,89 150
Geothermie 14 1.349 271 0,58 141
Biomassa warmte en WKK 98 726 225 0,30 171
Zonthermie 3 5 10 0,00 207
Compostering 1 3 2 0,00 62
Hernieuwbaar gas 42 561 123 0,19 210
Biomassa gas 42 561 123 0,19 210
CO₂-arme warmte 62 2.071 478 0,64 196
Geothermie 8 1.161 152 0,34 211
Elektrische boiler 16 609 231 0,21 164
Aquathermie 5 143 33 0,03 284
Restwarmte 7 98 34 0,03 178
Industriële warmtepomp 26 60 29 0,02 165
CO₂-arme productie 24 7.890 42 3,41 137
CO₂-afvang en -opslag 10 7.125 3,13 135
CO₂-afvang en -gebruik 11 584 0,24 137
Waterstofproductie uit elektrolyse 3 180 42 0,04 291
Eindtotaal 2.296 13.867   5,37 147

Misschien ook interessant