NVDE doet voorstellen voor klimaatrijke rijksbegroting 2022

24 juni 2021

In het najaar behandelt het parlement de Rijksbegroting 2022. Gezien het eindverslag van informateur Hamer van 22 juni lijkt dit een ‘demissionaire’ begroting te worden. De klimaatcrisis is echter niet demissionair, en de Klimaatwet verplicht de regering extra maatregelen te nemen indien noodzakelijk. In 2021 vindt immers de eerste tweejaarlijkse rapportage plaats over het klimaatplan. Gezien de tussenstand in de Klimaat- en Energie-verkenning 2020 zullen extra maatregelen onontkoombaar zijn.

Het is nodig om te stoppen met het achter de feiten aanlopen ten aanzien van de klimaatdoelen. Dat geeft veel negatieve energie en onbevredigende last minute lap-maatregelen. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) bepleit om nu een stevig pakket te maken dat de benodigde sprong vooruit mogelijk maakt. Zeker omdat dit gezien de doorlooptijden echt noodzakelijk is om nog kansrijk te zijn om de doelen voor 2030 te halen. Linksom of rechtsom zal de business case voor verduurzaming moeten worden verbeterd voor mensen en bedrijven. De NVDE zet de beschikbare middelen en concrete voorstellen om de transitie te versnellen op een rij in haar notitie ‘Voorstellen voor klimaatrijke rijksbegroting 2022’. Ze gaf deze mee aan politiek en overheid.

De hoofdpunten zijn:

  • Er zijn voldoende middelen beschikbaar, onder andere in Groeifonds, EU-fondsen en BIK. Deze moeten echter nog ‘groen’ ingezet worden. Eén miljard euro extra levert zo’n 5 megaton CO2-reductie op.
  • Besteding: de NVDE ziet een aantal belangrijke prioriteiten in de SDE++, met name voor duurzame warmte en zonne- en windenergie.
  • We moeten snel beslissingen nemen over een integraal pakket van elektrificatie, wind op zee, groene waterstof en energie-infrastructuur.
  • Start snel met een demonstratie- en innovatieprogramma voor CO2-vrije flexibele elektriciteit. Denk aan regelbaar vermogen, opslag en flexibele vraag.
  • Op korte termijn is extra stimulering nodig voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving (isolatie en duurzame warmte).
  • Geef extra inkomsten uit de ETS een transitiebestemming en zet fiscale vergroening in de energiebelasting en autofiscaliteit verder door.
  • Normering kan zeer effectief zijn, bijvoorbeeld door bedrijven met de Wet Milieubeheer te verplichten om energiebesparende maatregelen te nemen die zich terugverdienen in zeven jaar in plaats van in vijf jaar. Ook een werkgeversnormering voor nulemissie mobiliteit (zakelijk verkeer en woon-werkverkeer) is effectief.

 

NVDE notitie: NVDE Voorstellen klimaatrijke Rijksbegroting 2022


Misschien ook interessant